Az oldal helyes megjelenítéséhez JavaScript szükséges, amit az Ön böngészője jelenleg nem támogat!

Erste Lakáslízing

 

A Lízingbevevő által kiválasztott ingatlant az Erste Lakáslízing Zrt. megvásárolja, majd lízingbe adja a Lízingbevevőnek, aki a futamidő végéig fizeti a lízingdíjakat. A futamidő végén az utolsó lízingdíj (maradványérték) megfizetésével az ingatlan tulajdonjoga átszáll a Lízingbevevőre (zártvégű lízing) vagy az általa kijelölt harmadik személyre (nyíltvégű lízing).

Az ÁFA mentesen értékesített ingatlanok pénzügyi lízing finanszírozása az Erste Lakáslízing Zrt-n keresztül történik.

Előnyök:

 • A jelzáloghitelekkel megegyező (maximum 25 éves) futamidő mellett, 5%-kal kevesebb önerővel indítható el a finanszírozás
 • Minimum 15 éves futamidő esetén a lízingbevevő életkora akár a 75 évet is elérheti
 • Banki jelzáloggal terhelt ingatlan vásárlása esetén a tehermentesítés lízingfinanaszírozással megoldható
 • A lízingelt ingatlanhoz kapcsolódó tároló, ill. garázs vásárlásához is igénybe lehet venni
 • Házastárs bevonása nem kötelező
 • A vevőkijelölési jog nagy mozgásteret biztosít az ügylet rugalmas lezárásában
 • A lízingelt ingatlan bérbe is adható
 • Nyíltvégű lízing esetén a finanszírozás bármikor átvállalható egy harmadik, beminősített és finanszírozásra elfogadott ügyfél által

Az Erste Lakáslízing Zrt. használt ingatlanokra (2 éven túli használatbavételi engedéllyel rendelkező ingatlanokra) kínál nyílt-, és zártvégű pénzügyi lízing konstrukciókat magánszemélyek, és vállalkozások részére.

Az ingatlanlízinggel történő lakásfinanszírozási konstrukciót elsősorban azon ügyfeleink részére ajánljuk, akik nem tudják, vagy nem kívánják biztosítani a hiteleknél előírt önerőt, vagy befektetési céllal vásárolnak ingatlant.

Mi a lízingfinanszírozás lényege?
Milyen fajtái lehetségesek az ingatlanlízingnek?
Mit jelent a maradványérték és vevőkijelölési jog?
Mely ingatlanok fogadhatók el lízingtárgyként?
Mi a finanszírozás alapja?
Ki lehet lízingbevevő?
Milyen futamidő választható?
Mekkora összegű havi lízingdíjra lehet számítani?
Milyen nyomtatványok, dokumentumok szükségesek az igényléshez?
Lehetséges-e az elő-, és végtörlesztés?
Milyen költségekkel kell számolni?
Kiknek ajánljuk? – További előnyök

Mi a lízingfinanszírozás lényege?

Pénzügyi lízing esetén a Lízingbeadó az ingatlan tulajdonjogát a Lízingbevevő megbízásából megszerzi, abból a célból, hogy azt a Lízingbevevő használatába és birtokába adja a Lízingszerződésben meghatározott időtartamra.

A birtokba adással a Lízingbevevő viseli a kárveszély átszállásából származó kockázatot, jogosulttá válik a hasznok szedésére, viseli a közvetlen terheket (ideértve a fenntartási és az amortizációs költségeket is).

A Lízingszerződésben rögzített időtartam lejártával az utolsó havi lízingdíj és egyéb, a Lízingszerződésben illetve az ÁSZF-ben meghatározott díjak megfizetésével Lízingbevevő nyílt végű pénzügyi lízing esetén jogosultságot szerez arra, hogy az ingatlanon ő vagy az általa megjelölt személy a maradványérték megfizetésével tulajdont szerezzen, zártvégű pénzügyi lízing esetén pedig az utolsó lízingdíj megfizetése után a Lízingbevevő (Ügyfél) és/vagy az általa a lízingszerződésben megjelölt harmadik személy automatikusan megszerzi az ingatlan tulajdonjogát.

Vissza az oldal tetejére

Milyen fajtái lehetségesek az ingatlanlízingnek?

 • Nyílt végű pénzügyi lízing
  esetén a Lízingbevevő (Ügyfél) az utolsó lízingdíj megfizetésével élhet a vevőkijelölési jogával, azaz eldöntheti, hogy saját maga, vagy egy általa megjelölt harmadik személy a maradványérték megfizetésével vásárolja meg az ingatlant.
 • Zárt végű pénzügyi lízing
  esetén az utolsó lízingdíj megfizetése után a Lízingbevevő (Ügyfél) és/vagy az általa a lízingszerződésben megjelölt harmadik személy automatikusan megszerzi az ingatlan tulajdonjogát.
 • Visszlízing
  esetén az Erste Bank Hungary Zrt. a Lízingbevevő ingatlanát vásárolja meg és adja részére lízingbe. Magánszemélyek részére csak zártvégű konstrukcióban lehetséges, a vállalkozások szabadon választhatnak a nyílt- és zártvégű lízing között.
 • Hitelkiváltás
  céljára is alkalmazható, amennyiben a megvásárolni kívánt ingatlant a vételárönerőből és/vagy a lízing-finanszírozás összegéből tehermentesíteni kell.

Vissza az oldal tetejére

Mit jelent a maradványérték és vevőkijelölési jog?

Az utolsó havi lízingdíjjal együtt esedékes összeg, amelynek megfizetésével a lízingbevevő (vagy nyíltvégű pénzügyi lízing esetén az általa kijelölt személy) az ingatlan tulajdonosává válik. A maradványérték összege minden lízingszerződésben egyedileg rögzítésre kerül. A maradványérték a bruttó vételár %-ában kerül meghatározásra.

Pénzügyi lízingnél a maradványérték 5%,10%, ill. 15% lehet.

A vevőkijelölési jog nyíltvégű pénzügyi lízing esetén a Lízingbevevő joga, ami az utolsó lízingdíj megfizetésekor keletkezik. E jog alapján a Lízingbevevő megjelölhet bármely személyt, aki maradványértéken megvásárolja Lízingcégtől a Lízingtárgyat (ingatlant). Ugyanerre a megjelölt személyre szab ki az Illetékhivatal „Lízingbevevői illetéket” is.

Vissza az oldal tetejére

Mely ingatlanok fogadhatók el lízingtárgyként?

A lízingelt ingatlan Magyarország területén levő, belterületi, önállóan forgalomképes, új és használt ingatlan lehet:

 • Lakóingatlan (pl. lakás, családi ház, ikerház, sorház),
 • Üdülő, hétvégi ház,
 • Garázs, illetve tároló (a fenti ingatlanok finanszírozásához kapcsolódóan)

Vállalkozások részére üzleti célú ingatlanokat is finanszírozunk (iroda, üzlethelység, raktár).

Vissza az oldal tetejére

Mi a finanszírozás alapja?

A finanszírozás alapja a lízing igénylését követően a lízingtárgyról készült értékbecslésben szereplő hitelbiztosítéki érték és forgalmi érték, továbbá a vételár.

A bruttó finanszírozási összeg nem lehet magasabb az ingatlan forgalmi értékének 80 %-ánál.

A teljes önerő kiváltható kiegészítő ingatlanfedezet bevonásával.

Szükséges jövedelem:
A lízingbevevő minden esetben legalább a minimálbért elérő, a líingcég által elfogadható jövedelemmel kell, hogy rendelkezzen. A havi lízingdíj forint alapon nem lehet magasabb a Erste Bank Hungary Zrt. által megállapított finanszírozhatósági limit 100%-ánál, EUR alapon a limit 80%-ánál.

Vissza az oldal tetejére

Ki lehet lízingbevevő?

Lízingbevevő lehet az a cselekvőképes, 18. életévét betöltött természetes személy, aki a Lízingbeadóval lízingszerződést köt.

Társlízingbevevőként bevonható a Lízingbevevő szűk családi köréből 18. életévét betöltött természetes személy.

Vissza az oldal tetejére

Milyen futamidő választható?

A lízingkonstrukció futamideje min. 5, max. 25 év,, azonban a vevő a futamidő végén maximum 75éves lehet (de ekkor minimum 15 éves futamidő szükséges).
Finanszírozási összeg: min. 5 millió Forint
Türelmi idő választható: fix 6 hónap

Vissza az oldal tetejére

Mekkora összegű havi lízingdíjra lehet számítani?

Kalkulátorok

A türelmi idő választásával az első 6 hónap lízingdíja tovább csökkenthető, valamint a maradványérték is egyénileg választható, amely a havi lízingdíjban csökkenti a tőketörlesztést.

A finanszírozási összeg növelése érdekében pótfedezet vonható be az ügyletbe, illetve amennyiben javítja a fizetőképességet, társlízingbevevő is bevonható.

Vissza az oldal tetejére

Milyen nyomtatványok szükségesek az igényléshez?

Az Erste Bank Hungary Zrt. fiókhálózata intézi a lízingkérelem befogadását, illetve az alábbi menüpontban találhatók a letölthető dokumentumok:
Hirdetmény, ÁSZF, Üzletszabályzat

Vissza az oldal tetejére

Lehetséges-e az elő-, és végtörlesztés?

A Lízingbevevő a futamidő alatt bármikor élhet elő-/végtörlesztési jogával. Az elő-/végtörlesztés feltétele, hogy a Lízingbevevőnek ne álljon fenn a Lízingszerződés alapján lejárt tartozása. A zárási, illetve szerződésmódosítási díjat a mindenkori Hirdetményeink tartalmazzák.

Vissza az oldal tetejére

Milyen egyéb költségekkel kell számolni?

Egyszeri, forintban fizetendő díjak, melyek mértéke a mindenkori ingatlanlízing Hirdetmény függvénye, és amelyeket az Erste Bank Hungary Zrt-nek kell megfizetni:

 • Lízingbírálati díj
  Esedékessége a lízingkérelem befogadásának napja. A megfizetett lízingbírálati díj nem jár vissza a Lízingbevevőnek sikertelen igénylés esetén sem.
 • Szerződéskötési díj
  A lízingszerződés megkötésével egyidejűleg esedékes.

Visszlízing esetén a fent felsorolt díjak az ingatlan vételárába beszámításra kerülnek, a szerződés megkötésekor a Lízingbevevőnek ezeket nem kell megfizetnie.

A folyósítást követő lehetséges díjak (pl. szerződésmódosítási díj, előtörlesztési díj) listáját és mértékét a mindenkori ingatlanlízing Hirdetmény tartalmazza.

Egyéb költségek

 • Értékbecslési díj
  Az értékbecslési díjat a Lízingbevevő közvetlenül a műszaki szakértőnek fizeti meg.
 • Műszaki átadás-átvétel lebonyolításának díja (kizárólag új ingatlan esetén!)
  a Lízingbevevő közvetlenül a műszaki szakértőnek fizeti meg.
 • Ügyvédi díj
  a vételár százalékában. Az ügyvédi díj tartalmazza az adásvételi szerződés egyeztetését, a Földhivatali benyújtását (de nem tartalmazza a benyújtás költségét), valamint a budapesti és Budapesten kívüli szerződéskötésekbeni eljárását. Szerződéskötéskor az eljáró ügyvédnek fizetendő.
 • Közjegyzői díj
  a szerződés dokumentumai közül a Kiürítési nyilatkozat, és egyéb biztosítéki szerződések közokiratba foglalásának költsége. (Közjegyzői díjszabás alapján, a Közjegyző Irodának fizetendő.)

Vissza az oldal tetejére

Kiknek ajánljuk? – További előnyök

 • Akik új építésű vagy használt lakást vásárolnának lízing konstrukcióban. A futamidő végéig az Erste Bank Hungary Zrt. a tulajdonos.
 • Fiataloknak, akik stabil jövedelemmel, de kevesebb megtakarítással rendelkeznek
 • Albérletben élőknek, akik stabil jövedelemmel rendelkeznek, és az albérleti díj összegét inkább a lízingdíjra fordítanák, hogy így ingatlantulajdont szerezzenek
 • Gyermekeik számára lakást vásárló szülőknek
 • Bérbeadási vagy befektetési céllal vásárló magánszemélyek részére

További előnyök

Az ingatlanhoz tartozó vagyonbiztosítást cégünk köti kedvező feltételekkel. Ezt a Lízingbevevő a havi lízingdíj mellett fizeti meg.

Vissza az oldal tetejére

Panaszkezelés

A Társaság minden egyes panaszbejelentést a lehető legnagyobb odafigyeléssel kezel. Hiszen minden ügyfelünk bejelentése fontos számunkra. Minden esetben törekszünk a bejelentés körülményeit rekonstruálva objektíven, az ügyfeleink szemszögéből megközelített valós képet vizsgálni. Függetlenül attól, hogy a kivizsgálás során a megadott panaszát jogosnak, jogtalannak, vagy a tevékenységünkhöz nem kapcsolódónak ítélnénk, részletekbe menően tájékoztatni fogjuk döntésünk indokáról.

Ismerje meg részletesen Panaszkezelési Szabályzatunkból hogyan történik a panaszbejelentések kivizsgálása.

Elérhetőségeink:

Email:
Fax: 06 1 476 2875
Központi információs telefonszám: 06 40 222 222