Az oldal helyes megjelenítéséhez JavaScript szükséges, amit az Ön böngészője jelenleg nem támogat!

Jelzáloghitel mentőcsomagok

 

Lakossági jelzálogalapú hitelek törlesztési nehézségei esetén igénybe vehető megoldások

Tisztelt Ügyfeleink!

Az alábbiakban tájékoztatást adunk a lakossági jelzálogalapú hitelek esetén fellépő törlesztési nehézségek átmeneti enyhítésére szolgáló áthidaló megoldásokról (továbbiakban: Mentőcsomagok)

A mentőcsomagok egy részét a Bank saját hatáskörben alakította ki, más részüket jogszabály hozta létre. Az egyes mentőcsomagok más-más megoldást kínálnak a különböző élethelyzetekre, ezért kérjük, figyelmesen olvassa végig a tájékoztatókat, és mérlegelje, hogy az Ön esetében melyik megoldás lehet a legalkalmasabb a hosszú távú fizetőképessége megőrzésére; illetve melyik az a csomag, amelynek a jogosultsági feltételei fennállnak. A tájékozódást segítik a kapcsolódó kalkulátorok, melyekkel kiszámítható az egyes Mentőcsomag megoldások hatása a hitel törlesztőrészletére.

Amennyiben további kérdése van, hívja a 06-40-555-444-es Erste vonalat.

Részletes tájékoztatásért és a Mentőcsomag kérelem benyújtásához kérje fióki tanácsadóink segítségét. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az egyes Mentőcsomagokra való jogosultság, illetve feltétel vizsgálat minden esetben egyedileg történik, azok Bank általi engedélyezése nem automatikus!


 1. Nemzeti Eszközkezelő Zrt. programja

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. programja a szociálisan rászorult, tartósan eladósodott hiteladósok illetve zálogkötelezettek lakhatási problémainak megoldásában kíván segítséget nyújtani. A jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. megvásárolja a fedezeti ingatlant, és a korábbi tulajdonosnak bérbe adja visszavásárlási jog biztosítása mellett.
Ezzel a program lehetőséget biztosít arra, hogy

 • a hiteladós illetve zálogkötelezett családjával otthonában maradjon,
 • elkerülje otthonának elárverezését, azaz végleges elvesztését,
 • a korábbi tulajdonos az ingatlan tulajdonjogát 6 éven belül visszavásárolhassa,
 • kölcsöntartozását véglegesen lezárja, mivel a Bank elengedi a vételáron felüli követelését,
 • elkerülje az adósok teljes vagyonára kiterjedő, magas költségekkel járó végrehajtási eljárást és a kellemetlenségekkel járó végrehajtói intézkedéseket,
 • csökkentse havi kiadásait, mivel a törlesztő részletek helyett kedvezményes összegű bérleti díjat kell fizetnie.

A programról és annak feltételeiről részletes információkat tájékoztató anyagunkban találhat.

Tájékoztató a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. műkődéséről
Szándéknyilatkozat


 1.  
 2. Erste Bank által kialakított mentőcsomagok

Tájékoztató az Erste Bank által saját hatáskörben kialakított mentőcsomagokról
Mérsékelt összeg kalkulátor
Futamidő hosszabbítás kalkulátor


 1.  
 2.  
 3. Természetes személyek adósságrendezési eljárása

A természetes személyek adósságrendezési eljárását a 2015. évi CV. törvény (a továbbiakban: Are. tv.) és az ahhoz kapcsolódó kormány- és miniszteri rendeletek szabályozzák. Az adósságrendezési eljárás célja, hogy az adós fizetőképessége az adóstárs és egyéb kötelezettek, illetve a hitelezők bevonásával, szabályozott keretek között helyreálljon. Az adósságrendezésre az adós ingó- és ingatlan vagyonának értékesítésével és jövedelmük felhasználásával kerül sor, az eljárás során az adós gazdálkodása a hitelezők és a családi vagyonfelügyelő folyamatos ellenőrzése alatt áll.

Az adósságrendezési eljárás kezdeményezésével kapcsolatosan további tájékoztatást talál a Családi Csődvédelmi Szolgálat honlapján.

1. Kapcsolódó jogszabályok:
2015. évi CV. törvény a természetes személyek adósságrendezéséről

2. A bíróságon kívüli adósságrendezéssel összefüggő információk:
Felhívjuk figyelmét, hogy kérelem kizárólag a Családi Csődvédelmi Szolgálat által erre a célra rendszeresített űrlapon terjeszthető elő. A kérelmet és annak mellékleteit 3 példányban kell előterjeszteni.

A kérelem benyújtása személyesen:

Tájékoztatjuk, hogy az ERSTE Bank Hungary Zrt. a 16/2015. (VIII.28.) IM rendelet felhatalmazása alapján a bíróságon kívüli adósságrendezési kérelmek személyes befogadására az alábbi ügyfélszolgálatként működő bankfiókokat jelölte ki.

A kijelölt ügyfélszolgálatok listája itt érhető el.

A kérelem benyújtása postai úton:

A bíróságon kívüli Adósságrendezési kérelem a főhitelezőnél postai úton is előterjeszthető.

Amennyiben az Are. tv. alapján az ERSTE Bank Hungary Zrt. minősül főhitelezőnek, a kérelmet postai úton az alábbi postacímre kell megküldenie:
ERSTE Bank Hungary Zrt.
Lakossági Workout Osztály
Budapest
Népfürdő utca 24-26.
1138

Felhívjuk figyelmét, hogy a kérelmet és mellékleteit ebben az esetben is a Családi Csődvédelmi Szolgálat által erre a célra rendszeresített formanyomtatvány útján kell előterjesztenie 3 példányban.
A kérelem a Családi Csődvédelmi Szolgálatnál is előterjeszthető.

3. Kérelem űrlapok, kitöltési útmutató

4. Panaszkezelési információk

5. A Családi Csődvédelmi Szolgálat tájékoztatója a bíróságon kívüli adósságrendezési eljárással kapcsolatosan

6. Tájékoztató az ERSTE Lakáslízing Zrt. ügyfelei részére

7. A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje

8. Hitelezői igények bejelentése


 1.  
 2.  
 3.  
 4. Gyűjtőszámlahitel (Árfolyamgát):

A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről” szóló 2011. évi LXXV. törvény szabályozza a gyűjtőszámlahitel feltételeit. Ez alapján a gyűjtőszámlahitelnek három igénylési periódusát különböztetjük meg:

Gyűjtőszámlahitel I. konstrukció: 2011.08.12-2011.12.31 között igényelhető

Gyűjtőszámlahitel II. konstrukció: 2012.04.01-2013.11.08. között igényelhető

Gyűjtőszámlahitel III. konstrukció: 2013.11.09-2014.12.08 között igényelhető

Az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2014. évi LXXVII. törvény (Konverziós törvény) 2014.12.06-án hatályba lépett. A jogszabály kimondja, hogy a gyűjtőszámlahitelhez kapcsolódó (technikai) számlán a gyűjtés 2015. február 1. napjával megszűnik és ezen időponttól – amennyiben gyűjtőszámlahitel már beállításra került -  az ügyfél a 2015. jnauár havi törlesztőrészletnek megfelelő, vagy annál nem magasabb törlesztőrészletet fog fizetni a gyűjtőszámlahitel lejáratáig (maximum 60 hónapig).

Felhívjuk fenti jogszabályra hivatkozva a figyelmet, hogy azon Ügyfelünk akinek február 1. napjáig nincs beállított gyűjtőszámlahitele, az nem tud élni a jogszabály által biztosított kedvező, januári törlesztőrészletnek megfelelő törlesztéssel a gyűjtési időszak alatt.

Fentieknek megfelelően új Gyűjtőszámlahitelre vonatkozó kérelem befogadására 2014.december 8-tól nincs lehetőség.

„A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintő megtérítésről és a közszférában dolgozók támogatásáról” szóló 57/2012 Kormányrendelet alapján a közszférában dolgozók további támogatás(oka)t is igénybe vehetnek a Gyűjtőszámlahitel II. konstrukcióhoz kapcsolódóan.


Tájékoztató a Gyűjtőszámlahitel III-ról és a közszférában dolgozók kapcsolódó támogatásáról
Tájékoztató a Gyűjtőszámlahitel II-ről és a közszférában dolgozók kapcsolódó támogatásairól

Gyűjtőszámlahitel III és Erste mérsékelt összeg kalkulátor

MNB Árfolyamgát tájékoztató

További összehasonlítást segítő alkalmazásokat a Magyar Nemzeti Bank honlapján az alábbi címeken találhat:
http://felugyelet.mnb.hu/
http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem
http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/dontenem-kell/alkalmazasok
http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/dontenem-kell/hitel-lizing/fizetesi-nehezsegek