Erste Bank által a tranzakció elszámolásakor felszámított konverziós árrés az EU tagállami devizában végrehajtott és tagállami devizában vezetett számlák esetén

Dátum: 2021.06.21.

Árrés: A Bank  az Európai Parlament és Tanács (EU) 2019/518 rendeletével módosított 924/2009 EK rendelet alapján köteles a pénznemek közötti átváltás teljes díját (a Bank által a bankkártyával végrehajtott konverziós fizetési műveletre használt bankkártya eladási árfolyam) az Európai Központi Bank (EKB) által kiadott legfrissebb rendelkezésre álló euro devizaárfolyamhoz képest számított százalékos árrés formájában közölni. Árrés számítása: [(EBH  HUF/EUR számlakonverziós devizaeladási vagy számlakonverziós devizaközép árfolyam – EKB HUF/EUR árfolyam)/EKB HUF/EUR árfolyam]*100. Az EKB árfolyam és árrés kizárólag tájékoztató jellegű, konverziós fizetési műveletekre nem használható. A fenti rendelet értelmében, az Erste Bank Hungary Zrt. a tájékoztatás alapjául szolgáló információt minden olyan munkanapon közzéteszi, amikor árfolyamjegyzést végez. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az  EKB árfolyam és árrés tájékoztató jellegű, az Erste Bank Hungary Zrt. könyvelésre nem használja.

A Bank az árrést minden banki munkanapon 09:00 (CET) óráig teszi közzé. Az árrés megállapításához a Bank az adott munkanapon 08:00 (CET) órakor közzétett EBH HUF/EUR számlakonverziós devizaközép és devizaeladási árfolyamot és az adott napot megelőző munkanapon 16:00 (CET) órát követően közzétett EKB árfolyamot használja.