Lakossági ügyfeleknek

Hogyan indítható azonnali forint átutalás?

Ha internetbanki szolgáltatást (továbbiakban: George Web, George App) használ, nincs külön teendője, a megszokott módon – azonosítója és jelszava segítségével – jelentkezhet be, és intézheti átutalásait. Az előírt feltételeknek megfelelő átutalások automatikusan azonnali átutalásként teljesülnek.

Hol intézhető másodlagos számlaazonosító bejelentése?

Számlatulajdonosként internetbanki szolgáltatás segítségével jelenthet be e-mail címet vagy mobiltelefonszámot másodlagos számlaazonosítóként. Adóazonosító jel rögzítésére kizárólag bankfiókban van lehetőség.

Rendelkezőként - a számlatulajdonos hozzájárulása mellett - bankfiókban intézheti másodlagos számlaazonosító bejelentését.

Bankunk azonnal, más pénzintézetek maximum 1 órán belül regisztrálják a másodlagos számlaazonosítót.

Hogyan jelenthető be az internetbanki szolgáltatásba?

A másodlagos azonosítót a Számlák/Számlák részletes adatai menüpontban tudja rögzíteni. Itt a számlaadatok alatt a Másodlagos számlaazonosító hozzáadása lehetőséget kell választania:

Ezt követően a megnyíló képernyőn tudja kiválasztani, hogy milyen típusú másodlagos számlaazonosítót szeretne megadni.

A sikeres rögzítést követően a másodlagos számlaazonosító megjelenik:

Amennyiben a rögzített azonosítót törölni szeretné, a sor végén megjelenő „kuka” ikonra kattintva teheti meg.

Hogyan indítható fizetési kérelem?

Fizetési kérelem indítására a Geroge Web-en keresztül, a Megbízások/Fizetési kérelmek menüpontban van lehetősége.

Fizetési kérelem indításakor tájékoztatást kap Geroge Web-en keresztül, ha a fizető fél számláján a fizetési kérelem szolgáltatás nem érhető el.

A fizetési kérelem szolgáltatás nem érhető el minden magyarországi banknál. Amennyiben a partner számláján elérhető, nincs akadálya a számlák közötti fizetési kérelmek indításának és fogadásának.

Az Erste Banknál vezetett számlák között nincs akadálya a kérelmek indításának és fogadásának. A fizetési kérelem szolgáltatás az Erste Lakossági Banki Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) alapján érhető el. Amennyiben a Számlatulajdonos Bankszámlája internetbank vagy mobilalkalmazás útján korlátozás nélkül hozzáférhető, úgy a Bank az ÁSZF-ben rögzített, a Bank és a Számlatulajdonos között létrejött megállapodás alapján biztosítja, hogy az adott Bankszámla tekintetében kedvezményezettként és Fizető félként is a Fizetési Kérelem szolgáltatást igénybe vegye.

Amennyiben a fizető fél bankszámláján a fizetési kérelem szolgáltatás elérhető, a fizető fél jóváhagyására van szükség az azonnali átutalás teljesüléséhez.

Ha a fizető fél visszautasítja a fizetési kérelmet, arról tájékoztatást kap a Geogre Web felületén, valamint – ha rendelkezik sms szolgáltatási szerződéssel – sms-ben.

Hogyan kezelhető a beérkezett fizetési kérelem?

Fizető félként a bankszámlájára érkező fizetési kérelmeket a George Web-en keresztül a Fizetési kérelmek/Beérkezett kérelmek menüpontban hagyhatja jóvá vagy utasíthatja vissza a fizetési kérelemben feltüntetett lejárati dátumig.

  • Jóváhagyás esetén a bankszámlája terhére azonnali átutalás teljesül a kedvezményezett részére a fizetési kérelem szerinti összeggel.
  • Visszautasítás esetén a kedvezményezett tájékoztatást kap a fizetési kérelem visszautasításáról.
  • Amennyiben a lejárati időn belül Ön nem rendelkezik, a fizetési kérelem lejár. Lejárt fizetési kérelem alapján azonnali átutalás nem kezdeményezhető.

Az internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatások további feltételeit és kondícióit a mindenkor hatályos Lakossági elektronikus csatorna szolgáltatások Hirdetménye valamint a Lakossági Banki Szolgáltatások Általános Feltételei tartalmazzák.