Hitelszerződések

Leggyakrabban felmerülő kérdések az új hitelszerződésekkel kapcsolatban

Változnak a hitelszerződésemre irányadó feltételek?

A hitelszerződések kondíciói változatlanok maradnak, ugyanakkor 2022. december 1. napjával módosulni fognak az Ön hitelszerződésére irányadó általános szerződési feltételek (ideértve többek között az Általános Hitelnyújtási Feltételek, Üzletszabályzat, Garanciaügyletek Általános Szerződési Feltételek, Kondíciós Lista elnevezésű dokumentumokat), ezen túlmenően a hitelszerződések egyes technikai jellegű rendelkezései - az eltérő működési sajátosságokból adódóan - változhatnak az átruházást követően. Ezen változásokról a Bank részletes tájékoztató levelet küldött az Önök részére. 

A 2022. december 1. napjától hatályos általános szerződési feltételek, továbbá a változásokat összefoglaló dokumentumokat az alábbi linkeken éri el:

Van-e teendőm a hitelszerződésekkel kapcsolatban?

A portfolióátruházásra való tekintettel néhány kivételtől eltekintve a hitelszerződések módosítására nincsen szükség. Kivételek abban az esetben fordulnak elő, amennyiben az Önök szerződésében foglalt szolgáltatásokat az Erste Bank Hungary Zrt. eltérő működési sajátosságokból adódóan nem pontosan ugyan azokkal a feltételekkel tudja biztosítani, mint a Commerzbank Zrt. Amennyiben Ön ilyen hitelszerződéssel rendelkezik, abban az esetben kollégáink felvették Önnel a kapcsolatot a szerződések esetleges módosításával kapcsolatban. 

Van-e költsége a hitelszerződés módosításának?

Amennyiben az Ön hitelszerződése esetén szükség van szerződésmódosításra, abban az esetben Önt semmilyen költség nem terheli.

Van-e teendőm a biztosítéki szerződésekkel kapcsolatban?

A hitel- és garanciaügyletek átruházásával, az ezen ügyleteket biztosító biztosítékok az Erste Bank Hungary Zrt.-re átszállnak, azok átjegyzésével kapcsolatban Önöknek teendője nincs. Azonban a Commerzbank Zrt. javára kibocsátott felhatalmazó levelek és a nem magyar jog alatt kibocsátott garanciák, továbbá a komfortlevelek jogszabály alapján történő automatikus átszállása nem lehetséges. Ezért új felhatalmazó levelet, garanciát (amennyiben külföldön került kibocsátásra), illetve komfortlevelet szükséges Önöknek biztosítani, amennyiben ezen típusú biztosítékokat a Commerzbank Zrt. javára is biztosították a hitelszerződés(ek)hez kapcsolódóan. 

Kihez fordulhatok, ha kérdésem van a hitelszerződésekkel kapcsolatban?

Ha a hitelszerződésekkel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, kérjük, jelezze kapcsolattartójának vagy az EBHKKV@erstebank.hu e-mail címen!

Finanszírozással kapcsolatos kérdések

Rendelkező nyilatkozat (Multiurpose, MCY)

 • Elfogadja az Erste Bank e-mailen a rendelkező nyilatkozatot?
  E-mailben hiteles elektronikus aláírással ellátott rendelkezéseket fogadunk el, ezen túl természetesen papíron benyújtott, cégszerűen aláírt nyilatkozatokat is.
 • Bankszerű vagy cégszerű aláírás kell a nyilatkozatokra?
  Cégszerű aláírás szükséges.
 • Hány nap alatt állítják be?
  A különböző rendelkezésekre vonatkozó teljesítési határidőket a hitelszerződés és a módosított Általános Szerződési Feltételek tartalmazza. A mcy/multiborrower folyószámlahitelkeretek allokációjára vonatkozó (a keretallokációs nyilatkozat alapján megtett) rendelkezéseket 2 munkanapon belül feldolgozzuk.
 • Milyen gyakran kérhetem?
  A mcy/multiborrower folyószámlahitelkeretek számlánkénti allokációjára legfeljebb heti egy alkalommal van lehetőség, egyéb rendelkezésekre jellemzően nincs korlátozás.

Mikor lesz az első hitelfelülvizsgálat az Erste Bankban?

Az Ön és az ügyletei jellemzőinek figyelembevételével egyedileg határozzuk meg és rögzítjük azokat, erről az Erste Bankos kapcsolattartója tud tájékoztatást adni.

Fenntartja az Erste Bank a mostani finanszírozási volument?

Az ügyfelek átvétele napján minden esetben a meglévő hitelállományt és hitelkeretet vesszük át.

A monitoring adatszolgáltatás köre ugyanaz marad?

Igen, az adatszolgáltatásra a hitelszerződésekben szereplő feltételek vonatkoznak.

Megmarad a negyedéves monitoring?

A szerződéses adatszolgáltatásra vonatkozóan a hitelszerződésben meghatározott előírások maradnak továbbra is érvényben.

Meg kell újítani az anyavállalati kezességvállalást?

Igen, ha az anyavállalat garancianyilatkozatot adott ki (kétoldalú kezességi szerződések újra kötése nem szükséges), tekintettel arra, hogy ez a biztosíték nem száll át az Erste Bankra.

Elfogadja az Erste Bank a fennálló Patronatserklärungot?

Tekintettel arra, hogy a Patronatserklärung nem száll át az Erste Bankra, ezen nyilatkozat (komfort levél – Patronatserklärung) újbóli kibocsátása szükséges az Erste Bank javára.

A Commerzbankkal kialkudott kamat- és díjkondíciók változatlanok maradnak?

A kamat és díjkondíciók tekintetében az eredeti szerződések az irányadóak, egyedi esetektől eltekintve változatlanok maradnak.

 

Hitelszerződésével kapcsolatos technikai teendők

Kérjük, alaposan olvassa át a szerződéses dokumentumokat!

Ha egyetért azok tartalmával, akkor a borítékban található valamennyi dokumentumot

 1. a megjelölt helyeken cégszerűen aláírva
 2. mindent oldalt szignóval ellátva, valamint
 3. az aláíró panelokban az aláíró személyének nevét olvashatóan, nyomtatott nagy betűkkel feltüntetve

küldje vissza részünkre az összes küldött példányt az alábbi címre:

Commerzbank Zrt.
Corporate Banking
1054 Budapest
Széchenyi rkp. 8.

Ha a szerződéssel kapcsolatban kérdése lenne, illetve módosítani szeretné azt, kérjük forduljon kapcsolattartójához a szokásos telefonszámon, vagy írjon nekünk az EBHKKV@erstebank.hu címre!