Treasury szolgáltatások

Hasznos információk

Az alábbiakban néhány hasznos információt is adunk Önöknek a Treasury szolgáltatásainkkal kapcsolatban:

 

Az Erste Bank Hungary Zrt. Pénz- és Tőkepiacok Értékesítése az alábbi termékek területén szolgálja ki ügyfeleit teljeskörűen:

 • Devizapiaci és devizaárfolyamkockázat-kezelési szolgáltatások:
  • Egyedi árfolyamos devizakonverziók
  • Devizahatáridős és devizacsere ügyletek (FX Forward és FX swapok)
  • Devizaopciók és strukturált devizaügyletek
  • Kétdevizás kamatcsere ügyletek (CIRS)
 • Kamatszármaztatott Ügyletek:
  • Kamatcsere ügyletek (IRS)
  • Kamatlábopciók (Cap-Floor)
  • Határidős Kamatláb megállapodások (FRA)
 • Befektetések és likviditás kezelési eszközök:
  • Egyedi kamatozású bankbetétek
  • Money Market line hitelek
  • Állampapír kereskedés
  • Strukturált befektetések
  • Befektetési alapok
  • Részvények
 • Befektetési és Kockázatkezelési tanácsadás

A Commerzbankkal szemben két treasury szolgáltatásokra vonatkozó szerződést használunk:

 • Az egyik, a „Keretszerződés Eseti Treasury betétműveletekre, egyedi árfolyammegállapodások lebonyolítására” című megállapodás egyedi árfolyamos konverziókra és egyedi árazású betéti ügyletekre jogosítja az ügyfelet.
 • A másik a „Keretszerződés egyes befektetési szolgáltatási ügyletekre” című megállapodás, amely szerződés alatt Önök származtatott ügyleteket, strukturált befektetéseket és állampapír adásvételeket tudnak végezni.

Ez utóbbi szerződéshez kapcsolódóan minden egyes leendő ügyfelünk kockázatviselő képességét feltárjuk a hatályos jogszabályokban leírt MIFID dokumentáció segítségével.

Továbbá alírjuk az ügyfeleinkkel a „Megállapodás Treasury Ügyletek Elszámolásáról” elnevezésű megállapodást, amelyben az ügyfél megadja minden egyes devizában azon bankszámlaszámait, amelyeken az egyes treasury ügyleteket elszámoljuk.

Azon Commerzbankos ügyfeleinknek, akik rendelkeznek treasury (derivatív) limittel, mindkét fenti szerződést elküldjük. Azon ügyfeleknek, akiknek treasury limitük nincs, csak az elsőt küldjük, amely elegendő a devizakonverziókhoz.

Felhívjuk leendő ügyfeleink figyelmét, hogy az Erste Banknál lehetőségük van online devizaügyletkötésre a NetTrader nevű rendszerünkön, mind konverziókra, mind határidős devizaügyletekre és deviza swap ügyletekre, amelyre a fentiektől függetlenül külön szerződést kell kötniük. Ha csak devizakonverziókat szeretne kötni, és csak online, akkor elegendő e szerződést a mellékleteivel együtt aláírnia, így a fent említett szerződésekre nincs szüksége. Ha a rendszeren határidős ügyleteket is szeretne kötni, akkor szükséges még a „Keretszerződés egyes befektetési szolgáltatási ügyletekre” című megállapodás és a MIFID dokumentáció.

A rendszer előnye, hogy a könnyű hozzáférés és a gyorsaság mellett már kis összegű, akár 5000 EUR összegű konverziókat, határidős devizaügyleteket is végezhet rajta az ügyfél, rendkívül kedvező árfolyamokon.

A treasury ügyletek elszámolásaival kapcsolatban az alábbiak szerint járunk el:

 • Ha már van velünk  „Megállapodás Treasury Ügyletek Elszámolásáról” elnevezésű szerződése, akkor a Commerzbankban megkötött, de a migrációs dátum után lejáró határidős devizaügyleteit az ebben a szerződésben megadott bankszámláin számoljuk el.
 • Ha nincs nálunk bankszámlája, vagy ha van is, de a Commerzbankos bankszámlái átkerülnek hozzánk, és azt szeretné, hogy a Commerzbankos bankszámláin számoljuk el a treasury ügyleteit, akkor kérjük, hogy a „Megállapodás Treasury Ügyletek Elszámolásáról” elnevezésű szerződésében a Commerzbanknál vezetett, de az Erste Bankba átkerülő bankszámláit adja meg!

Ügyletkötésekkel kapcsolatos információk:

Ügyfeleink a Commerzbankkal egészen 2022. 11. 30-ig tudnak treaury ügyleteket kötni az alábbi feltételekkel:

 • Egyedi árfolyamos konverziókat 2022. 11. 30-án csak T napra, azaz 2022. 11. 30-i értéknapra tudnak kötni.
 • 2022. 11. 29-én csak T+1 napos (2022. 11. 30-i) és T napos (2022. 11. 29-i) értéknapokra tudnak, míg ezeket megelőző dátumokon a megszokott módon mind a három értéknapra tudnak egyedi árfolyamos devizakonverziókat kötni.
 • Határidős deviza ügyleteket a Commerzbank ügyfelei egészen a migrációs napig tudnak kötni a Commerzbankkal, azzal a korlátozással, hogy azok lejárata nem lehet 2022. 12. 01. és 2022. 12. 02.

Bankunk Pénz- és Tőkepiacok Vállalati Értékesítés csapata áll rendelkezésükre kérdéseikkel kapcsolatban:

E-mail: MLEBHTreasuryCorporateSales@erstebank.hu

Telefonszám: +36 1 237 8200

Mi a teendője treasury szolgáltatás esetén?

Postai úton küldjük el Önnek a szerződést. Ha egyetért a dokumentumok tartalmával, akkor

 1. a szerződésben szereplő adatokat ellenőrizze
 2. amennyiben üres adatmezőt talál (pl,.: kártyabirtokos személyi adatai/ okmányok típusa, száma) töltse ki és lássa el kézjegyével
 3. a megjelölt helyeken aláírva (Számlatulajdonosként cégszerűen, a cég és az aláíró személyének nevét olvashatóan, nyomtatott nagy betűkkel feltüntetve)
 4. minden oldalt lásson el kézjegyével
 5. két példányban, legkésőbb 2022. november 4-ig kérjük eredetiben az alábbi címre küldje meg:

Erste Bank Hungary Zrt.
KKV MID-OFFICE
1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.

Kérjük, hogy a Commerzbanknál cégjegyzésre bejelentett cégjegyző írja alá a dokumentumokat. Ha a cégjegyzésre jogosult bankkártyabirtokos vagy bármely, a szerződést aláíró fél, a Commerzbankhoz bejelentett azonosítási okmánya az aláírás napján nem lesz érvényes, akkor az adott szolgáltatást nem tudjuk élesíteni. Kérjük, ha a közeljövőben lejáró okmánnyal rendelkezik, akkor fáradjon be a Commerzbankhoz annak érdekében, hogy egy érvényes okmánnyal azonosíthassák!

Amennyiben rendelkezik: Határon átnyúló (Cross-Border) Cash Pool Szolgáltatással, vagy EBICS bármelyikével, akkor az új szerződések megkötésével kapcsolatban kollégáink hamarosan megkeresik Önöket.

A szerződések titkosítva kerültek kiküldésre, a kicsomagoló kód/jelszó:

Vállalata 134-es kezdetű Commerzbank ügyfélazonosítójának első 10 karaktere (számlakivonaton szerepel)

(Amennyiben több ügyfélazonosítójuk is van, akkor a kisebb szám)

A határidő után beérkezett, vagy a nem megfelelően aláírt, szerződések esetén nem tudjuk garantálni, hogy a szolgáltatást az Átruházás napjával (december 1.) nyújtani tudjuk.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a bankkártya szerződések esetében a szerződésekkel egyidőben az új bankkártyák is postázásra kerülnek a kártyabirtokosok részére. Ezen kártyák azonban inaktívak, csak akkor kerülnek az átruházást követően aktiválásra, amennyiben a kapcsolódó bankkártyaszerződés a fentiek szerint a bankkártyabirtokos által, valamint cégszerűen aláírásra került és azt határidőre visszaküldték.  

Ha kérdése akad, kérjük keresse fel az EBHKKV@erstebank.hu e-mail címen kollégáinkat. Kollégáink várhatóan 2-3 órán belül, de maximum 24 órán belül mindenképpen visszahívják Önt, vagy küldenek írásos választ, annak megfelelően, ahogyan Ön a levelében ezt megjelöli!