Kérelem űrlapok, kitöltési útmutató

A bíróságon kívüli adósságrendezéshez a Családi Csődvédelmi Szolgálat által közzétett, kötelezően használandó űrlapok és kitöltési útmutató:

Pótlapok

ARE-I.1. További adóstárs PDF (256 KB)
ARE-I.2. További közös háztartásban élők PDF (432 KB)
ARE-I.3. További egyéb kötelezett PDF (352 KB)
ARE-III.1. További ingatlan PDF (564 KB)
ARE-III.2.A.1. További ipari-, mezőgazdasági gép, berendezés PDF (519 KB)
ARE-III.2.A.1. További közúti jármű PDF (519 KB)
ARE-III.2.B. További lakberendezés, sporteszköz, egyéb vagyoni értékű jog PDF (528 KB)
ARE-III.2.B. További műszaki, informatikai, híradástechnikai eszköz PDF (528 KB)
ARE-III.2.B. További művészeti alkotás PDF (528 KB)
ARE-III.2.B. További nemesfém, ékszer PDF (528 KB)
ARE-III.2.D. További pénzügyi intézménynél elhelyezett megtakarítások, fizetési, illetve pénzforgalmi számlák, értékpapírok, üzletrészek PDF (471 KB)
ARE-III.2.E. Adós, adóstárs további óvadékkal lekötött vagyona, vagyoni értékű jogok PDF (456 KB)
ARE- III.2.F. További tartozások - adós, adóstárs fizetési kötelezettségei (kivéve adótartozás) PDF (721 KB)
ARE- III.2.G. További adótartozások - adók, egyéb köztartozások, állammal, helyi önkormányzattal, köztestülettel szembeni, közjogi jogviszonyból fennálló adósi, adóstársi tartozások PDF (529 KB)
ARE- III.2.H. További követelések - az adósságrendezésbe bevonható vagyont növelő követelések adatai PDF (689 KB)
ARE-VI-NYIL-001. További egyéb kötelezett nyilatkozata az adósságrendezési eljárásban történő részvétele módjáról PDF (482 KB)
ARE-VI-NYIL-002. További adóstárs nyilatkozata a tartozás megfizetésére való képtelenségről PDF (412 KB)
ARE-VI-NYIL-003. További adóstárs nyilatkozata adósságrendezési eljárásban vállalt kötelezettségekről PDF (432 KB)
ARE-VI-NYIL-004. További érdekeltek nyilatkozata adósságrendezési eljárásban az ingatlan tekintetében vállalt kötelezettségekről PDF (498 KB)
ARE-VI-NYIL-005. Nyilatkozat további adóstársról és további követelésről PDF (429 KB)
ARE-VI-NYIL-006. Nyilatkozat adósságrendezésbe bevonható további egyéb kötelezettről PDF (489 KB)
ARE-VI-NYIL-007. További kérelem bírósági adósságrendezési eljárás kezdeményezéséről PDF (479 KB)
ARE-VI-NYIL-009. További adóstárs(ak) nyilatkozata az adósságrendezési eljárásban történő együttműködéséről PDF (438 KB)
ARE-VI-NYIL-010. További egyéb kötelezett(ek) nyilatkozata az adósságrendezési eljárásban történő együttműködéséről PDF (477 KB)
ARE-VI-NYIL-011. További közeli hozzátartozó(k) és adóssal egy háztartásban együtt élő(k) nyilatkozata az adósságrendezési eljárásban történő együttműködéséről PDF (420 KB)
ARE-VI-NYIL-012. Kimutatás további 50 000 Ft-ot meg nem haladó tartozásokról PDF (467 KB)
ARE-VI-NYIL-013. Meghatalmazás adósságrendezés során történő eljárásban eljárási cselekmények és jognyilatkozatok megtételére PDF (484 KB)