Már nálunk is elérhető az MNB Növekedési Hitelprogram Hajrá!

Kedvező feltételű finanszírozást nyújt ügyfelei részére az Erste Bank Hungary Zrt. a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által biztosított MNB Növekedési Hitelprogram Hajrá konstrukció keretében történő refinanszírozási forrás igénybevétele segítségével.

Miért előnyös az MNB Növekedési Hitelprogram?

 • Forgóeszköz finanszírozásra, beruházásra és hitel kiváltásra is igénybe vehető.
 • Kedvező költségű, a teljes futamidő alatt fix kamatozású, forint alapú finanszírozás.
 • Az alacsony és kiszámítható adósságszolgálat segíti a hosszabb távon megtérülő fejlesztéseket.

Ki veheti igénybe az MNB Növekedési Hitelprogram keretében nyújtott finanszírozást?

Vállalkozások

 • melyek megfelelnek a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvényben (KKV törvény)1 meghatározott feltételeknek
  • az éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy
  • mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg2

Pontos hitelösszeg és futamidő megállapítása a vállalkozás kockázati minősítésének függvénye, az egyes konstrukcióknál megadott maximum értékektől eltérhet.

Kis- és középvállalatoknak

A hitelhez kapcsolódó további információért, valamint a hitelfelvétel részletes kondícióit illetően forduljon ügyfélmenedzseréhez vagy hívja az ERSTEBUSINESS24-et a +36 1 298 0223-as telefonszámon.

Kisvállalkozásoknak

Amennyiben vállalkozása éves árbevétele 300 millió Ft alatti, akkor számolja ki a felvehető hitelösszeg mértékét a Növekedési Hitelprogram Hajrá kalkulátor segítségével:


Milyen célra vehető igénybe az MNB Növekedési Hitelprogram?

 • Beruházás célú finanszírozás:
  • hitel vagy lízing keretében vásárolt új vagy használt eszközre,
  • 2020. január 1. előtt alapított vállalkozásban történő részesedés vásárlásra,
  • üzletszerű bérbeadási céllal történő ingatlan építésére ide értve a bővítést, az átalakítást és a felújítást is (bérbeadás céljára történő ingatlan vásárlás nem támogatott)
 • Forgóeszköz finanszírozás
 • Már elnyert Európai Uniós vagy hazai folyósított, illetve normatív támogatás előfinanszírozása
 • Beruházási és forgóeszközhitel kiváltása
 • NHP Hajrá konstrukcióban nyújtott hitel kiváltása (korábbi NHP programok keretében nyújtott beruházási hitel kiváltására nem vehető igénybe)

Hitelcéltól független egységes feltételek:

 • Hitel összege: 3 millió Ft-tól 20 milliárd Ft-ig3 terjedhet
 • Hitel devizaneme: forint
 • Rendelkezésre tartás: hitelszerződés megkötésének napjától számított 3 év, de az első lehívásnak 1,5 éven belül meg kell történnie
 • Folyósítás: beruházási hitel esetén kizárólag a hitelcélnak megfelelő felhasználásra
 • Hitelkamat: maximum fix 2,5%/év
 • Kamatfizetés: jellemzően 1 vagy 3 havonta
 • Hitelbírálati idő: 300 millió forint összeg alatti hitelek esetén 10 munkanapon belül elbírálásra kerül a hitel4

Forgóeszköz finanszírozás

 • Hitelcél: működéséhez kapcsolódó kiadások fedezésére, akár a már fennálló forgóeszközhitelének kiváltására
 • Futamidő: maximum 3 év
 • Tőketörlesztés: 1 vagy 3 havonta vagy rulírozó keretként, így a hitel törlesztett része(i) újra igénybe vehetők a hitel futamideje alatt

Beruházási kölcsön

 • Hitelcél: új és használt immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére, a már meglévő vagy bérelt, illetve lízingelt (amennyiben a beruházás aktiválásra kerül) eszközök átalakítására, korszerűsítésére és kapacitásuk bővítésére nyújtott KKV kölcsön, valamint 2020. január 1. előtt alapított vállalkozásban történő részesedés szerzése céljából nyújtott kölcsön
 • Futamidő: maximum 20 év
 • Tőketörlesztés: 1 vagy 3 havonta, mezőgazdaságban egyedi ütemezés szerint

Hitelkiváltás

 • Hitelcél: Ügyfél belföldi hitelintézettől vagy pénzügyi vállalkozástól felvett (nem a Növekedési Hitelprogram keretében létrejött), legkésőbb 2020. január 1. napjáig megkötött forint vagy deviza alapú beruházási kölcsön, forgóeszközhitel, folyószámlahitel vagy pénzügyi lízing kiváltására.
 • Futamidő: Lejárata lehet későbbi, mint a kiváltásra kerülő kölcsön lejárata, de legfeljebb 20 év
 • Tőketörlesztés: 1 vagy 3 havonta, vagy megállapodás szerint

Támogatás előfinanszírozás

 • Hitelcél: Európai Uniós forrásból, az Európai Uniós Támogatási programok keretében elérhető vissza nem térítendő támogatások, hazai folyósított, nemzeti támogatások, normatív támogatások előfinanszírozására nyújtott hitel
 • Futamidő: maximum 3 év                                  
 • Tőketörlesztés: A támogatás folyósításakor a hitelt vissza kell fizetni, normatív támogatás esetén a hitel évenként rulírozhat, azaz újra igénybe lehet venni

Pontos hitelösszeg és futamidő megállapítása a vállalkozás kockázati minősítésének függvénye, az egyes konstrukcióknál megadott maximum értékektől eltérhet.

Kis- és középvállalatoknak

A hitelhez kapcsolódó további információért, valamint a hitelfelvétel részletes kondícióit illetően forduljon ügyfélmenedzseréhez vagy hívja az ERSTEBUSINESS24-et a +36 1 298 0223-as telefonszámon.

Kisvállalkozásoknak

Amennyiben vállalkozása éves árbevétele 300 millió Ft alatti, akkor számolja ki a felvehető hitelösszeg mértékét a Növekedési Hitelprogram Hajrá kalkulátor segítségével:

Jogi feltételek

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül kötelező érvényű ajánlatnak, azaz az ERSTE Bank Hungary Zrt. (a Bank) részéről nem jelent kötelezettségvállalást szerződéskötésre, a Bank az ajánlati kötöttségét kizárja. Részletes feltételrendszert tartalmazó ajánlatot a Bank kizárólag társasága hitelképességének vizsgálatát követően, az adósminősítés és a Bank rendelkezésére bocsátott fedezetek ismeretében tud adni társaságuk számára, a Bank hitelbizottsága általi jóváhagyást követően. A termékismertetőben szereplő szolgáltatások nyújtása, a szerződések megkötése valamennyi esetben Bank egyedi döntése, bírálata alapján történik.

A KKV törvény szerint nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot. Továbbá csak azon KKV vehet részt az NHP-ban, amely akár külföldön lévő kapcsolt- és partnervállalkozásaival összevont (konszolidált) éves beszámolója, annak hiányában a vállalkozás nyilvántartása alapján is KKV-nak minősül.
2 A KKV törvénybe foglalt létszám kritérium alól az MNB felmentést adott.
3 A felső összeghatár független az ügyfél korábbi szakaszokban felvett hiteleitől.  Az Ügyfélnek a KKV törvény szerinti partnervállalkozásaival és kapcsolódó vállalkozásaival együtt, a programban résztvevő összes hitelintézettől kapható maximális összeget is jelentik. Forgóeszközhitel pontos összege az MNB NHP HAJRÁ terméktájékoztatójában előírt korlátok figyelembevételével kerül megállapításra.
4 Hitelkérelem és a hiteldöntéshez szükséges további dokumentumok, információk hiánytalan beérkezésétől számítva.