A dombornyomott kártyákhoz kapcsolódó, díjmentes utasbiztosítás

Az Erste Bank által kibocsátott valamennyi dombornyomott betéti- és hitelkártyához automatikusan, díjmentes utasbiztosítás kapcsolódik

  • A biztosítás külföldön érvényes maximum 30 vagy 60* napos, alkalmankénti utazások esetén.
  • Felső életkori határa nincs.
  • A biztosítási szolgáltatást UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. nyújtja.

A biztosító által vállalt szolgáltatások

  • Egészségügyi biztosítás (pl: baleset, megbetegedés, holttest hazaszállítás stb.) 
  • Utazási segítségnyújtás és biztosítás (pl: betegszállítás, hazaszállítás stb.) 
  • Baleset-biztosítás (pl: baleseti halál, balesettel kapcsolatos költségek stb.) 
  • Poggyászbiztosítás, poggyászkésedelem, járatkiesés, sofőrküldés költségei, jogvédelem 
  • Személyi felelősségbiztosítás

Az egyes kártya típusokhoz kapcsolódó csomagok:

Kapcsolódó szolgáltatások

Kárbejelentési tudnivalók:

Külföldön felmerült, egészségügyi ellátást igénylő vagy jogvédelemmel összefüggő káresemény esetén a biztosítási esemény bekövetkezését követő 48 órán belül a biztosító megbízottjának, a Europ Assistance Magyarországnak a 24 órás magyar nyelvű telefonszámát:(+36-1) 458-4465 kell felhívni. Mondja be a nevét, születési időpontját, anyja nevét, lakcímét, majd mondja el a problémája jellegét.

Külföldön felmerült, utólagos hazaérkezés utáni kárrendezést igénylő káresemények esetén a biztosító utasbiztosítási kárrendezési partnerénél, a Vienna Life Vienna Insurance Group Biztosító Zrt**-nél történik:

Telefon: (+36-1) 413-5148

Személyesen: 1138 Budapest, Váci út 135-139.

Hasonló termékek

Feltételek

*Input szükséges

**Az UNION Biztosító és a Vienna Life Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. a közép-kelet európai vezető osztrák Vienna Insurance Group magyarországi leányvállalatai. Az UNION Biztosító utasbiztosítási ügyfélszolgálati feladataival a VIG csoporton belül testvérvállalatát a Vienna Life Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.–t bízta meg.