A dombornyomott kártyákhoz kapcsolódó, díjmentes utasbiztosítás

Az Erste Bank által kibocsátott valamennyi dombornyomott betéti- és hitelkártyához automatikusan, díjmentes utasbiztosítás kapcsolódik

  • A biztosítás külföldön érvényes maximum 30 vagy 60* napos, alkalmankénti utazások esetén.
  • Felső életkori határa nincs.
  • A biztosítási szolgáltatást UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. nyújtja.

A biztosító által vállalt szolgáltatások

  • Egészségügyi biztosítás (pl: baleset, megbetegedés, holttest hazaszállítás stb.) 
  • Utazási segítségnyújtás és biztosítás (pl: betegszállítás, hazaszállítás stb.) 
  • Baleset-biztosítás (pl: baleseti halál, balesettel kapcsolatos költségek stb.) 
  • Poggyászbiztosítás, poggyászkésedelem, járatkiesés, sofőrküldés költségei, jogvédelem 
  • Személyi felelősségbiztosítás

Az egyes kártya típusokhoz kapcsolódó csomagok:

Standard Utasbiztosítási csomag Business Utasbiztosítási csomag Gold Utasbiztosítási csomag Platinum Utasbiztosítási csomag
Mastercard Standard Visa Business Mastercard Gold Mastercard Platinum Hitelkártya
Mastercard Standard Devizakártya Mastercard Business Mastercard Gold Business  

Visa Classic Hitelkártya

Mastercard Üzleti    
Mastercard Standard Mastercard Széchenyi kártya    

Kapcsolódó szolgáltatások

Kárbejelentési tudnivalók:

Külföldön felmerült, egészségügyi ellátást igénylő vagy jogvédelemmel összefüggő káresemény esetén a biztosítási esemény bekövetkezését követő 48 órán belül a biztosító megbízottjának, a Europ Assistance Magyarországnak a 24 órás magyar nyelvű telefonszámát:(+36-1) 458-4465 kell felhívni. Mondja be a nevét, születési időpontját, anyja nevét, lakcímét, majd mondja el a problémája jellegét.

Külföldön felmerült, utólagos hazaérkezés utáni kárrendezést igénylő káresemények esetén a biztosító utasbiztosítási kárrendezési partnerénél, a Vienna Life Vienna Insurance Group Biztosító Zrt**-nél történik:

Telefon: (+36-1) 413-5148

Személyesen: 1138 Budapest, Váci út 135-139.

Hasonló termékek

Feltételek

*Input szükséges

**Az UNION Biztosító és a Vienna Life Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. a közép-kelet európai vezető osztrák Vienna Insurance Group magyarországi leányvállalatai. Az UNION Biztosító utasbiztosítási ügyfélszolgálati feladataival a VIG csoporton belül testvérvállalatát a Vienna Life Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.–t bízta meg.