Elektronikus Banki Szoftverben illetőleg az Elektronikus Felületen megjelenő menüpontok, mint részszolgáltatások elnevezései (a továbbiakban a részszolgáltatások igénybevételére vonatkozó megbízások egységesen: megbízások)  A részszolgáltatás, mint megbízás leírása Adott részszolgáltatás adott Szolgáltatásban való elérhetősége X-el jelölve 
(az Ø –el jelöltek nem elérhetőek)
Erste Electra Vállalati NetBank Vállalati Mobil-Bank
I. ALAPSZOLGÁLTATÁSOK
I/1 BELFÖLDI FORINT MEGBÍZÁSOK
Forint átutalás (HUF) (MultiCash és Payment Wizard esetén UNG modul) Eseti Forint átutalási megbízás benyújtása X X X
Forint átvezetés (HVE) (MultiCash és Payment Wizard esetén UNG modul) Számlatulajdonos/ Befektetési Ügyfél Banknál vezetett Forint Bankszámlái/Befektetési számlái közötti Forint átutalási megbízás benyújtása (deviza konverzió nélkül) X X X
VIBER átutalás (HUF)  VIBER átutalási megbízás benyújtása X X X
Postai készpénzkifizetési megbízás (PKF) Forint megbízás benyújtása Postai Kifizetési utalványszolgáltatás igénybevételére X X X
Állandó megbízás benyújtása (STA), módosítása (STM), törlése (STD) Rendszeres átutalási megbízás benyújtása, módosítása, törlése X X X
Beszedési megbízás (INK) Felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás benyújtása X X X
Hatósági átutalás (HAT) Hatósági átutalási megbízás benyújtása (kizárólag önkormányzatok ill. önálló bírósági végrehajtók részére) X X X
Felhatalmazás benyújtása csoportos beszedésre  Csoportos beszedésre szóló Felhatalmazó levél benyújtása Banki nyilvántartásba vétel céljából, a jövőbeni beszedések teljesítéshez X X X
Ismétlődő megbízások  Az Erste Electra ügyfélprogramba felvehetők ismétlődő megbízások, amelynek benyújtására a program a megfelelő – a Felhasználó által megjelölt – időben figyelmeztet. X Ø Ø
I/2 BETÉTMŰVELETEK (az alább csillaggal (*) jelöltek a Mikrovállalati ügyfél számára nem elérhető részszolgáltatások!!!)
Eseti lekötés Hirdetmény szerint (BLE) Eseti betétlekötési megbízás benyújtása X X X
Eseti lekötés egyedi kamattal* (BLE) Eseti betétlekötési megbízás benyújtása X X X
Ismétlődő lekötés Hirdetmény szerint (tőkésedő, nem tőkésedő) (BLE) Ismétlődő betétlekötési megbízás benyújtása X X X
Kamatlépcső betét lekötése (30, 60*, 90*, 120, 150, 180* napos futamidőkkel) (BLE) Eseti betétlekötési megbízás benyújtása X X X
Flexi betét lekötése (14,21,30,60,90,120,150,180 napos futamidőkkel) (BLE)   X X X
Betétfeltörés (BFE) Betét felmondás kezdeményezése X X X
I/3. DEVIZA MEGBÍZÁSOK 
Deviza átutalás (DEV) (MultiCash és Payment Wizard esetén HUA modul) Deviza átutalási megbízás benyújtása X X X
Deviza átvezetés (DVE) (MultiCash és Payment Wizard esetén HUA modul) Számlatulajdonos/ Befektetési Ügyfél Banknál vezetett Bankszámlái/Befektetési számlái közötti Bankon belüli deviza átutalási megbízás benyújtása X X X
SEPA Credit transfer (SCX) EGT-n belüli fizetési művelet kezdeményezése X X X
SEPA megbízások (SPA). EGT-n belüli fizetési művelet kezdeményezése Ø Ø Ø
Bankon belüli deviza átutalás (DBB) (MultiCash és Payment Wizard esetén HUA modul) Deviza átutalási megbízás benyújtása X X X
Deviza Bankgarancia kibocsátása (GAR) Deviza Bankgarancia kibocsátásának és arra irányuló megbízási szerződés megkötésének kezdeményezése X Ø Ø
Import akkreditív nyitási megbízás (AKK) Import akkreditív megnyitásának és erre vonatkozó megbízási szerződés megkötésének kezdeményezése,. X Ø Ø
Import okmányos inkasszó fizetése (DIT) Import okmányos meghitelezés megnyitására szóló megbízás benyújtása és Import okmányos meghitelezés kapcsán saját számlák közötti átvezetésre irányuló megbízás benyújtása X Ø Ø
I/4 LEKÉRDEZÉSEK 
Árfolyam információk lekérdezése (nyomtatás, export) Az MNB és a Bank által jegyzett egyes devizák forinthoz viszonyított árfolyamának árfolyamtípusonkénti lekérdezése adott értéknapra vonatkozóan X X X
Árfolyam diagram Az árfolyamok megtekintése mellett lehetőség van a PC-re letöltött file-okból egy-egy devizanem hosszabb időszakon belüli változásának megtekintésére. Ilyenkor a program a letöltött állományokból kirajzolja az árfolyamok vonal diagrammáját. X Ø Ø
Függő tételek lekérdezése Már feldolgozott, de még nem teljesült megbízások listája X X X
Zárolt tételek lekérdezése Valamilyen okból zárolt megbízások listája X X X
Elektronikus Számlakivonat (keresés,nyomtatás,export) Számlakivonat keresése, nyomtatása, exportja X Ø Ø
XML formátumú kivonat (exportálás) Számlakivonat exportálása XML formátumban  X Ø Ø
MultiCash MT940 Kivonattartalmú számlainformáció letöltése MT940 formátumban Ø Ø Ø
MultiCash MT942 Napközbeni számlaforgalmi információk letöltése MT942 formátumban Ø Ø Ø
Kivonattartalmú számlainformáció (nyomtatás) Számlainformáció nyomtatása Ø X X
POS kivonat (nyomtatás, export) Kereskedői bankkártya-forgalmi kivonat nyomtatása, adatainak file-ba történő exportálása X X X
Aktuális számlaegyenleg lekérdezése Számlaegyenleg lekérdezése zárolt és függő tételekkel X X X
Teljesített napi tranzakciók lekérdezése Könyvelt tranzakciók lekérdezése X X X
Számlatörténet lekérdezése (nyomtatás, export) Számlaforgalom historikus adatok lekérdezése X X X
Postai készpénzátutalási megbízás adatainak fogadása (nyomtatás, export) Készpénz-átutalási megbízások („sárga csekk”) feldolgozottsági adatainak lekérdezése X Ø Ø
Lekötött betétek lekérdezése Lekötött betétek adatainak lekérdezése kizárólag bankszámlákra és befektetési számlákra vonatkozóan X X X
Állandó megbízások lekérdezése Rendszeres átutalási megbízások adatainak lekérd. X X X
Csoportos felhatalmazások lekérdezése (nyomtatás, export) Csoportos felhatalmazás adatainak lekérdezése kizárólag bankszámlákra X X X
Hitelesítő tábla lekérdezése A GIRO által minden hónapban közzétett, a magyarországi hitelintézetek azonosítóit tartalmazó hitelesítő tábla lekérdezése X Ø Ø
Beállított felhasználók/Értékpapírszámla Felhasználó és jogaik lekérdezése Beállított Felhasználók/Értékpapírszámla Felhasználók és jogaik lekérdezése X Ø Ø
Elküldött megbízások és státuszainak lekérdezése Benyújtott megbízások és státuszainak lekérdezése X X X
I/5. EGYÉB FUNKCIÓK
Fióki készpénzfelvétel bejelentése (PKI) Pénztári bankjegy/érme kifizetés bejelentése X Ø Ø
Számla elnevezése (egyéni számlanevek) Számla elnevezésének módosítása (egyéni számlanevek létrehozása) X X X
Bankinformáció kérése külföldi partnerről Bankinformáció kérése külföldi partneréről számlavezető bankján keresztül X Ø Ø
Szabadformátumú levelezés Szabadformátumú levelezés Bank és Számlatulajdonos/ Befektetési Ügyfél között  X X X
Sablonok kezelése Sablonok kezelése (létrehozás, módosítás, törlés) X X X
Partnertörzs kezelése Partnertörzs kezelése (létrehozás, módosítás, törlés) X Ø Ø
Beküldési határidők lekérdezése Banki munkanapon belül azon Végső benyújtási határidők lekérdezése, ameddig a Bank az átvett fizetési megbízások teljesítéséből rá háruló feladatokat – ha a Számlatulajdonos / Befektetési Ügyfél későbbi határidőt nem jelöl meg vagy törvény és MNB Rendelet eltérően nem rendelkezik - a tárgynapon teljesíti.  X Ø Ø
Naplózás, személyes eseménynapló Naplózás, személyes eseménynapló megtekintése X X X
Online súgó Online súgó X X X
Banki információs modul Számlatulajdonosnak szóló a Banktól származó információk közzététele X Ø Ø
Adatmentés Adatmentés, rögzített illetve letöltött adatok archiválása X Ø Ø
II.KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK
Csoportos átutalás megbízás (CAT) (MultiCash és Payment Wizard esetén CSOP modul) Csoportos átutalási megbízás benyújtása X X X
Csoportos státuszok fogadása (MultiCash esetén CSOP modul) Csoportos átutalási megbízások teljesülése kapcsán fogadott DETSTA és CSSTATUSZ szabványú üzenetek fogadása X X X
Csoportos beszedési megbízás (CBE) (MultiCash és Payment Wizard esetén CSOP modul) Csoportos beszedési megbízás benyújtása X X X
Csoportos beszedési státuszok fogadása (MultiCash esetén CSOP modul) Csoportos beszedési megbízások teljesülése kapcsán fogadott: DETSTA, CSSTATUSZ szabványú üzenetek fogadása X X X
Felhatalmazások kezelése (MultiCash esetén CSOP modul) Csoportos beszedési beszedésre vonatkozó felhatalmazások kapcsán a "FELHBE üzenet, FELHAC üzenet, FELHKI üzenet, FELHAP üzenet, FELHNA üzenet, FELHOK üzenet" mint szabványüzenetek kezelése X X X
Postai készpénzátutalási megbízás adatainak fogadása Készpénzbefizetés, Készpénz-átutalási megbízások („sárga csekk”) kapcsán a Magyar Postától fogadott adatok (OC31, OC32) fogadása X X X
Cash Pool egyenleg lekérdezése Cash Pool egyenleg lekérdezése speciális Cash Pool Egyenleg Lekérdezésére vonatkozó Felhasználói Adatalap szerint X X X
MT940-es formátumú kivonat  (megtekintés,nyomtatás,export) SWIFT MT940 formátumú kivonat megtekintése, nyomtatása, adatainak fileba történő exportja; X X Ø
MT942-es formátumú kivonat  (megtekintés,nyomtatás,export) SWIFT MT942 formátumú kivonat megtekintése, nyomtatása, adatainak fileba történő exportja; X X Ø
NetTrader A Bank NetTrader szolgáltatásának kezdeményezése. Ø X Ø
Vállalati NetBankŐr SMS Bank rövid SMS üzenet küld SMS fogadására képes telefonnal rendelkező Felhasználónak minden egyes sikeres Vállalati NetBank belépésről Ø X Ø
Vállalati CélszámlaŐr SMS Bank rövid SMS üzenet küld SMS fogadására képes telefonnal rendelkező Felhasználónak minden megbízási csomagot aláíró felhasználójának minden egyes olyan tranzakcióról, amely bankszámlaszám még nem szerepel a Számlatulajdonos célszámla-adatbázisában X X X
Készpénzkiszállítási megbízás Zsákos bankjegy és érme pénzszállítóval történő kifizetésére vonatkozó megbízás benyújtása X Ø Ø
NAV-EBÜK megbízás(VPP) NAV-EBÜK megbízás benyújtása X X X
III. KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK Értékpapírszámlákra vagy Befektetési számlákra vonatkozóan
Befektetési számla feletti rendelkezési és/vagy lekérdezési jog gyakorlása  Befektetési számla feletti rendelkezés és Befektetési számlaegyenleg lekérdezési jog külön Értékpapszámlaszerződés és Felhasználói Adatalap alapján X X Ø
Értékpapírszámla feletti rendelkezési és/vagy lekérdezési jog (LEK) Értékpapírszámla feletti rendelkezés és Értékpapírszámla egyenleg lekérdezésének jog külön Értékpapszámla szerződés és speciális Értékpapírszámla Felhasználói Adatalap alapján. Lásd leírását 6.6. pontban X X Ø
IV. SPECIÁLIS PROGRAMFUNKCIÓK
Multilogin (program)funkció A funkció Erste Electra/Light szolgáltatás esetén külön szükséges megrendelni, míg Vállalati NetBank/MobilBank szolgáltatás esetén ez automatikus funkció. Lásd leírását a 6.4 pontban. X
Közös terület programfunkció Automatikus funkció. Lásd leírását 6.4 pontban.   X X X
Holding programfunkció Külön megrendelése szükséges. Lásd leírását 6.4 pontban.  X Ø Ø
Electra Transzfer programfunkció Külön megrendelése szükséges. Lásd leírását 6.5 pontban. X Ø Ø