MiFID

Szabályozás a befektetési szolgáltatási tevékenységre vonatkozóan.

  • Ügyfélminősítés
  • Megfelelési és alkalmassági vizsgálat
  • Célpiac meghatározása
  • LEI kód kötelezettség
  • Ügyfélmegbízások végrehajtása, végrehajtási politika

A hatékony és egységes európai tőkepiac kialakítása érdekében és a pénzügyi piacon tapasztalható változások tették szükségessé a befektetési vállalkozók által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó szabályozás felülvizsgálatát, amelynek eredményeképpen született meg a MiFID 2 rezsim, azaz a MiFID II irányelv (2014/65/EU irányelv) és az ún. MiFIR rendelet (600/2014 EU rendelet), valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok. A MiFID II irányelv hazai jogszabályba való átültetése – többek között – a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvényen keresztül valósult meg. A MiFIR, valamint az egyéb kapcsolódó végrehajtási rendeletek az uniós tagállamokban, így Magyarországon is közvetlenül alkalmazandóak.

MiFID tájékoztató

Bankunk a MiFID-del kapcsolatos fontos információkat az ún. MiFID tájékoztatóban gyűjtötte össze, mely az alábbi linken érhető el:

MiFID előzetes költségtájékoztató

Az előzetes tájékoztatás a költségekről és kapcsolódó díjakról a befektetési szolgáltatás igénybevételét vagy a pénzügyi eszközre vonatkozó ügylet megkötését illetően az alábbi linken érhető el:

Megfelelési és alkalmassági vizsgálat

Azon ügyfelek, akik „lakossági ügyfél” vagy „szakmai ügyfél” besorolást kapnak, kötelesek MiFID alkalmassági és megfelelési kérdőív (a továbbiakban: MiFID kérdőív) kitöltésére. A MiFID kérdőív célja, hogy felmérje az Ön által képviselt cég/szervezet befektetési ismereteit és tapasztalatát, kockázatvállalási hajlandóságát és kockázatviselési képességét, vagyoni és jövedelmi helyzetét, továbbá rögzítse befektetési céljait annak érdekében, hogy Bankunk a lehető legnagyobb mértékben az Ön által képviselt cég/szervezet érdekében járhasson el, számára alkalmas és megfelelő befektetési szolgáltatást nyújthassa.

LEI (Legal Entity Identifier) kód kötelezettség

A MiFIR előírja a Bank számára, hogy legkésőbb a következő munkanap zárásáig tegyen mindenre kiterjedő és pontos jelentést a Magyar Nemzeti Banknak a pénzügyi eszközökkel végrehajtott ügyletekről. A tranzakciós jelentés kiterjed a bejelentendő eszközök megvételére és értékesítésére, valamint azok megszerzésének vagy elidegenítésének egyéb eseteire, mivel ezek piaci visszaéléssel kapcsolatos aggályokra adhatnak okot. A Bank az ügyfelek (jogi személyek) azonosítására a jogszabályban meghatározott, globális jogalany-azonosítót, azaz LEI kódot használja. A LEI kód beszerzése és éves megújítása az ügyfél felelőssége.

TOP 5 jelentés

A Bank évente minden egyes pénzügyieszköz-osztály tekintetében nyilvánosságra hozza a kereskedési volumen szerinti első öt végrehajtási helyszínt, a megelőző év ügyfélmegbízások alapján, adatokat szolgáltatva egyúttal a végrehajtás minőségéről is.

Kapcsolódó szolgáltatások