Tervezett karbantartás / Planned maintenance

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a magyarországi Erste Bank Csoport elektronikus rendszerein 2020. január 24. 22:00 óra és 2020. január 25. 8:00 óra közötti időszakban tervezett és ütemezett rendszer-karbantartási munkálatokat végzünk, amely több szolgáltatásunk (Erste Lakossági NetBank, Erste Vállalati NetBank, Erste MobilBank, Electra, Internetes Vásárlást Ellenőrző SMS kód, sms szolgáltatások, weboldal szolgáltatások) működését is befolyásolja. A karbantartás 2020. január 24. 21:00 óra és 2020. január 26. 24:00 óra közötti időszakban a TeleBank szolgáltatás működését is befolyásolja.

 

We hereby inform you that planned maintenance and development activities will be performed between this Friday, Saturday and Sunday on certain electronic systems of the Hungarian Erste Group, affecting the following dates and services:Between 10:00 p.m. on January 24, 2020 and 8 a.m. on January 25, 2020 the operation of Erste Retail NetBank, Erste Corporate NetBank, Electra, Erste MobilBank, 3D Secure Code, sms services, website services will be suspended. Between 9 p.m. on January 24, 2020 and midnight of January 26, 2020 the operation of Erste TeleBank will be suspended.

 

A részletekért kattintson!/Please click here for details


Köszönjük a türelmet! / Thank you for your patience

MiFID

Szabályozás a befektetési szolgáltatási tevékenységre vonatkozóan.

  • Ügyfélminősítés
  • Megfelelési és alkalmassági vizsgálat
  • Célpiac meghatározása
  • LEI kód kötelezettség
  • Ügyfélmegbízások végrehajtása, végrehajtási politika

A hatékony és egységes európai tőkepiac kialakítása érdekében és a pénzügyi piacon tapasztalható változások tették szükségessé a befektetési vállalkozók által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó szabályozás felülvizsgálatát, amelynek eredményeképpen született meg a MiFID 2 rezsim, azaz a MiFID II irányelv (2014/65/EU irányelv) és az ún. MiFIR rendelet (600/2014 EU rendelet), valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok. A MiFID II irányelv hazai jogszabályba való átültetése – többek között – a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvényen keresztül valósult meg. A MiFIR, valamint az egyéb kapcsolódó végrehajtási rendeletek az uniós tagállamokban, így Magyarországon is közvetlenül alkalmazandóak.

MiFID tájékoztató

Bankunk a MiFID-el kapcsolatos fontos információkat az ún. MiFID tájékoztatóban gyűjtötte össze, mely az alábbi linken érhető el:

Megfelelési és alkalmassági vizsgálat

Azon ügyfelek, akik „lakossági ügyfél” vagy „szakmai ügyfél” besorolást kapnak, kötelesek MiFID alkalmassági és megfelelési kérdőív (a továbbiakban: MiFID kérdőív) kitöltésére. A MiFID kérdőív célja, hogy felmérje az Ön által képviselt cég/szervezet befektetési ismereteit és tapasztalatát, kockázatvállalási hajlandóságát és kockázatviselési képességét, vagyoni és jövedelmi helyzetét, továbbá rögzítse befektetési céljait annak érdekében, hogy Bankunk a lehető legnagyobb mértékben az Ön által képviselt cég/szervezet érdekében járhasson el, számára alkalmas és megfelelő befektetési szolgáltatást nyújthassa.

LEI (Legal Entity Identifier) kód kötelezettség

A MiFIR előírja a Bank számára, hogy legkésőbb a következő munkanap zárásáig tegyen mindenre kiterjedő és pontos jelentést a Magyar Nemzeti Banknak a pénzügyi eszközökkel végrehajtott ügyletekről. A tranzakciós jelentés kiterjed a bejelentendő eszközök megvételére és értékesítésére, valamint azok megszerzésének vagy elidegenítésének egyéb eseteire, mivel ezek piaci visszaéléssel kapcsolatos aggályokra adhatnak okot. A Bank az ügyfelek (jogi személyek) azonosítására a jogszabályban meghatározott, globális jogalany-azonosítót, azaz LEI kódot használja. A LEI kód beszerzése és éves megújítása az ügyfél felelőssége.

TOP 5 jelentés

A Bank évente minden egyes pénzügyieszköz-osztály tekintetében nyilvánosságra hozza a kereskedési volumen szerinti első öt végrehajtási helyszínt, a megelőző év ügyfélmegbízások alapján, adatokat szolgáltatva egyúttal a végrehajtás minőségéről is.

Kapcsolódó szolgáltatások