Kamatlépcső Betét

Ahol pénze Önért dolgozik

  • Alkalmazkodik vállalkozása likviditási igényeihez
  • Nincs kamatveszteség, ha a futamidő lejárta előtt (de a futamidő első 20 napját követően) mondja fel betétjét
  • A vállalati NetBank és TeleBank, vagy az Erste Electra és Electra light rendszereken keresztül is lekötheti

Előnyök

  • Az elhelyezett összeg bármikor felvehető
  • Forgalmi elvárások és tranzakciós feltételek nélkül
  • Már 1 millió Ft lekötéssel is igénybe vehető

Az Erste Kamatlépcső Vállalkozói Betét kamatozása

Forint lekötés, minimum összeg: 1 000 000 HUF, futamidő: 4 hónap

Részidőszakonként változó betéti kamat, az EBKM a teljes futamidőre vonatkozik, mértéke: 0,01%. Az Erste Kamatlépcső Vállalkozói Betét 4 havi sávos forint lekötött betét 6 idősávval, amelyek egyenként 20 naposak. A Bank az első részidőszak letelte után fizet kamatot, a lekötésben eltelt időtől függően a teljes és részidőszakra egyaránt. A betétet az Erste Banknál forint pénzforgalmi bankszámlával rendelkező, a Mikrovállalati Pénzforgalmi Hirdetmény (a továbbiakban Hirdetmény)hatálya alá tartozó  mikrovállalati ügyfelek vehetik igénybe. A  tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül a Ptk. 6:64§ -ben rögzített ajánlatnak, a  betétlekötés részletes feltételeit a betétlekötési megbízás, a Vállalati és Mikrovállalati Bankszámlavezetés és Betéti Ügyletek Általános Szerződési Feltételei, valamint a Mikrovállalati Pénzforgalmi Hirdetmény (a továbbiakban Hirdetmény) tartalmazza

Feltételek

A  tájékoztatás nem teljes körű,és nem minősül nyilvános ajánlattételnek. Az ajánlat 2011. január 31-től visszavonásig érvényes. Bankunk a Mikrovállalati Pénzforgalmi Hirdetményében meghatározott feltételeket teljesítő vállalkozásokat tekinti mikrovállalati ügyfeleknek.

Szolgáltatásainkhoz kapcsolódó további információért, valamint a kondíciókkal kapcsolatban kérjük, forduljon személyes ügyfélmenedzseréhez vagy bankfiókjaink, illetve kereskedelmi centrumaink munkatársaihoz.