Elektronikus cégeljárással kapcsolatos teendők

Amennyiben vállalkozása cégbejegyzési vagy változásbejegyzési kérelmét és az ahhoz kapcsolódó melléketeket elektronikus eljárás keretében nyújtotta be az illetékes cégbírósághoz, Bankunk ezen dokumentumok elfogadása előtt meggyőződik az elektronikus aláírással és időbélyegzővel hitelesített okiratok adatainak sértetlenségéről.

A dokumentumok elfogadásához ezért szükséges, hogy Ön azt Bankunknak az alábbi linken - olyan formában, ahogy azt a cégbíróságra benyújtotta és ahogyan a kérelemmel összefüggésben a cégbíróságtól a tanúsítványt, illetve a végzést visszakapta - feltöltse.

Kérjük, hogy mielőtt felkeresné bankfiókunkat, az alábbi linken szíveskedjen továbbítani a cégbíróságra elektronikusan beadott kérelmet és a cégbíróságtól elektronikusan kapott tanúsítványt, illetve végzést:

Elektronikus cégeljárás

Bankfiókjaink listáját és a nyitvatartási idejüket az alábbi linken éri el: 

Bankfiókok