Social Banking az Ersténél

Az Erste Bankot 200 évvel ezelőtt azzal a céllal alapították, hogy társadalmi státuszra, nemzetiségre, hitre, nemi hovatartozásra, életkorra való tekintet nélkül mindenki részesülhessen a jólétből, így a pénzügyi termékek és szolgáltatások mindenki számára hozzáférhetőek legyenek.

Elkötelezettségünket ügyfeleink és Magyarország iránt banki, befektetési szolgáltatásainkon kívül társadalmi szerepvállalásunkkal is bizonyítjuk. Hisszük, hogy a jövőben nem úgy tekintenek a bankra, mint pénzintézetre, hanem olyan intézményre, amely az emberek, valamint a for-profit és non-profit szervezetek pénzügyeire, fejlődésére koncentrál a régióban. Mi itthon vagyunk Magyarországon, a közép-európai régióban, és azért dolgozunk, hogy a következő 200 évben is hozzá tudjunk járulni ügyfeleink jólétéhez. Az alapgondolat a fenntarthatóság mellett tehát az önzetlenség. A Social Banking egy olyan lehetőség, amivel az Erste bebizonyíthatja, hogy az üzlet és a társadalmi érdek szabadon megférhet egymás mellett. Segítünk, mert segíteni jó dolog.

A napjainkban működő univerzális bankok már minden ügyféligényt ki tudnak elégíteni, mégis vannak olyan társadalmi csoportok, amelyek tagjai nem vagy csak korlátozottan szerepelnek a pénzügyi szolgáltatók célszegmensei között. Az Erste Bank Hungary számára a Social Banking nem más, mint egy fejlődési út, egy lehetőség arra, hogy a profit és a pénzügyi eredmények mellett támogassa a régió fejlődését. Olyan szervezeteknek, alapítványoknak nyújt segítséget, akiket a kereskedelmi bankok pusztán üzleti megfontolásból nem tekintenének célközönségüknek.

Számos oka van annak, hogy sokan nem férnek hozzá a hétköznapi élet alapvető eszközeihez, szegénységben élnek, vagy hiányzik az életükből a pénzügyi stabilitás. Az Erste Csoport elkötelezett azok támogatása mellett, akikben csak kevesen hisznek. Segíteni szeretnénk ezeknek az embereknek a gazdasági fejlődésben és a pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésben.

Magyarországon a szociális banki tevékenység elsődleges célja, hogy egyenlő hozzáférést biztosítson a pénzügyi szolgáltatásokhoz a hátrányos helyzetű embereket segítő civil szervezetek és társadalmi vállalkozások számára. Ennek érdekében az Erste Bank Hungary két olyan terméket hozott létre és intézményesített a civil szektor szereplői számára, amelyek pénzügyi előnyökkel és speciális finanszírozási lehetőségekkel támogatják ezen szervezetek fejlődését.

Az Erste Social Banking támogatása nem csak pénzbeli formában nyilvánul meg. Fő célunk a pénzügyi támogatás mellett edukációs programok, stratégiai és pénzügyi képzések nyújtása a társadalmi hatású szervezeteknek. Ezekkel ők nem csak időszakosan javíthatnak a működésükön, hanem hosszú távon segíthetünk nekik a fennmaradásukhoz szükséges profitot előállítani. Ezt a gondolatmenetet követi az Erste Social Banking 2016 óta tartó társadalmi vállalkozásfejlesztő programja, a SEEDS. Az elmúlt években összesen 77 olyan kezdeményezést segítettünk egyről a kettőre lépni, amelyek a munkájukkal csökkentik az esélyegyenlőtlenséget, elősegítik a rászorulók életminőségének javítását.

A SEEDS (Social Enterprise Establishment and Development Support) program az Erste Bank Hungary, az Erste Stiftung (Erste Alapítvány), az IFUA Nonprofit Partner és a SIMPACT Nonprofit Kft. együttműködésében valósul meg. A program első fázisát az EU is társfinanszírozta.

A Social Banking kapcsán megjelent korábbi tartalmaink

EASI garancia – még közelebb a megvalósítható társadalmi vállalkozásokhoz

A foglalkoztatás és a szociális innováció programjáról

A foglalkoztatás és a szociális innováció európai programjának (EaSI) keretében az Európai Bizottság a mikrofinanszírozást és a szociális vállalkozások finanszírozását támogatja összesen 193 millió euró értékben a 2014–2020-as időszakban. A program célja a mikrofinanszírozáshoz, vagyis a 25 000 eurónál kisebb összegű hitelekhez való hozzáférés megkönnyítése elsősorban a kiszolgáltatott személyek és a mikrovállalkozások számára. Ezenfelül az Európai Bizottság – legfeljebb 500 000 eurós befektetésekkel – most először a szociális vállalkozásokat is támogatja. A mikrofinanszírozás és a szociális vállalkozások támogatása elsősorban az EaSI Garancián keresztül valósul meg, amelynek segítségével a mikrohitel-szolgáltatók és a szociális vállalkozásokba befektetők számára elérhetővé válnak olyan vállalkozók is, akiknek egyébként kockázati megfontolások miatt nem nyújthattak volna finanszírozást. Az Európai Bizottság az EBA-t választotta az EaSI Garancia végrehajtására.

A finanszírozás célcsoportja:

 • Magyarországon tevékenységet kezdő vagy működő társadalmi célú vállalkozások
 • A vállalkozás éves forgalma évi 30.000.000 EUR alatt van
 • Profitját 100%ban visszaforgatja a társadalmi vállalkozásba
 • Nem folyik ellene csőd-, végrehajtási-, végelszámolási eljárás
 • Nincs késedelmes tartozása kormányzati és pénzügyi intézmények felé
 • Nem folytat a helyi jogszabályok szerinti illegális tevékenységet
 • Kizárt ágazatok: dohányipar, alkohol-lepárlás, dohánytermék és alkoholkereskedelem, fegyvergyártás és kereskedelem, szerencsejáték, kaszinó-tevékenység, emberi klónozás és organizmusok reprodukciója, korlátozott iparágakhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások, valamint az Erste Bank Hungary belső elbírálása alapján kizárt szektorok

A finanszírozás jellege:

 • Az Erste Bank Hungary Szociális Bank Fejlesztés és Menedzsment üzletágával kötött egyedi finanszírozási megállapodások részeként
 • 25.000-500.000 EUR értékű hitel-vagy más formájú finanszírozási konstrukció szerződéses igénybevétele esetén, ahol a szerződő fél kisvállalkozó vagy társadalmi szervezet.
 • Hiteltörténeti előzmény nem szükséges az EASI garancia igénybevételéhez
 • Nincs szükség ingó vagy ingatlan vagyon biztosítására
 • A hitel nyújtása előtt és alatt a Bank ingyenes tanácsadást nyújt

Az adott pénzügyi termékhez az Európai Unió által a foglalkoztatás és a szociális innováció programja (EaSI) útján finanszírozott garancia kapcsolódik.

A foglalkoztatás és a szociális innováció programja (EaSI) keretébe tartozó EaSI Garanciát az Európai Unió finanszírozza. Az Európai Bizottság az Európai Beruházási Alapot választotta az EaSI Garancia végrehajtására.

További információk:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=hu

http://ec.europa.eu/social/microfinance

http://ec.europa.eu/social/socialentrepreneurship

http://www.eif.org/what_we_do/microfinance/progress/index.htm