Tervezett karbantartás / Planned maintenance

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a magyarországi Erste Bank Csoport elektronikus rendszerein 2020. 10. 22. 22:00 óra és 2020. 10. 23. 06:00 óra, továbbá 2020.10.25. 02:00 óra és 10.25. 03:00 óra közötti időszakban tervezett és ütemezett karbantartási munkálatokat végzünk, amely digitális szolgáltatásaink működését befolyásolhatja.

 

We hereby inform you that planned maintenance and development activities will be performed this Friday and Saturday on certain electronic systems of the Hungarian Erste Group, affecting the following dates and services: Between 10:00 p.m. on October 22, 2020 and 8:00 a.m. on October 23, 2020, furthermore between 2:00 a.m. on October 25, 2020 and 3:00 a.m. on October 25, 2020 the operation of digital services will be suspended.

Köszönjük a türelmet! / Thank you for your patience

 

Kattintson a részletekért! / Please click here for details

Social Banking

Vállalati fenntarthatóság és felelősségvállalás az Erste Banknál

COVID-19: Támogatjuk egymást!

Az Erste 200 éve az ügyfelek jólétéért dolgozik és ez a cél most új értelmet nyert: fizikai, mentális és pénzügyi egészséget. Állandó jelenléttel, hiteles kommunikációval igyekszünk megmutatni kollégáinknak, partnereinknek, ügyfeleinek, hogy nincsenek egyedül, és számíthatnak ránk! Pénzügyi intézetként a társadalom alapvető mozgatórugói vagyunk, így a válság kezelésében is kiemelt szerepet igyekszünk vállalni.

Vállalati fenntarthatóság és felelősségvállalás az Ersténél

Az Erste Bankot 200 évvel ezelőtt azzal a céllal alapították, hogy társadalmi státuszra, nemzetiségre, hitre, nemi hovatartozásra, életkorra való tekintet nélkül mindenki részesülhessen a jólétből. Így a pénzügyi termékek és szolgáltatások mindenki számára hozzáférhetőek legyenek.

Elkötelezettségünket ügyfeleink és Magyarország iránt banki, befektetési szolgáltatásainkon kívül társadalmi szerepvállalásunkkal is bizonyítjuk. Hisszük, hogy a jövőben nem úgy tekintenek a bankra, mint pénzintézetre, hanem olyan intézményre, amely az emberek, valamint a for-profit és non-profit szervezetek pénzügyeire és fejlődésére koncentrál a régióban. Mi itthon vagyunk Magyarországon, a közép-európai régióban, és azért dolgozunk, hogy a következő 200 évben is hozzá tudjunk járulni ügyfeleink jólétéhez. Az alapgondolat a fenntarthatóság mellett tehát az önzetlenség. A Social Banking egy olyan lehetőség, amivel az Erste bebizonyíthatja, hogy az üzlet és a társadalmi érdek szabadon megférhet egymás mellett és egymást segítve. Segítünk, mert segíteni jó dolog.

A 2019-ben működő univerzális bankok napjainkban már minden ügyféligényt ki tudnak elégíteni, mégis vannak olyan társadalmi csoportok, amelyek tagjai nem vagy csak korlátozottan szerepelnek a pénzügyi szolgáltatók célszegmensei között. Az Erste Bank Hungary számára a Social Banking nem más, mint egy fejlődési út, egy lehetőség arra, hogy a profit és a pénzügyi eredmények mellett támogassa a régió fejlődését azzal, hogy olyan szervezeteknek, alapítványoknak nyújt segítséget, akiket a kereskedelmi bankok pusztán üzleti megfontolásból nem tekintenének célközönségüknek.

Számos oka van annak, hogy sokan nem férnek hozzá a hétköznapi élet alapvető eszközeihez, szegénységben élnek, vagy hiányzik az életükből a pénzügyi stabilitás. Az Erste Csoport elkötelezett azok támogatása mellett, akikben csak kevesen hisznek, és segíteni szeretne ezeknek az embereknek a gazdasági fejlődésben és a pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésben.

Magyarországon a szociális banki tevékenység elsődleges célja, hogy egyenlő hozzáférést biztosítson a pénzügyi szolgáltatásokhoz a hátrányos helyzetű embereket segítő civil szervezetek és társadalmi vállalkozások számára. Ennek érdekében, az Erste Bank Hungary két olyan terméket hozott létre és intézményesített a civil szektor szereplői számára, amelyek pénzügyi előnyökkel és speciális finanszírozási lehetőségekkel támogatják ezen szervezetek fejlődését.

Az Erste Social Banking támogatása nem csak pénzbeli formában nyilvánul meg, hiszen fő célunk a pénzügyi támogatás mellett olyan edukációs programok, stratégiai és pénzügyi képzések nyújtása a társadalmi hatású szervezeteknek, amelyekkel nem csak időszakosan javíthatnak a működésükön, hanem hosszú távon segíthetünk nekik a fennmaradásukhoz szükséges profitot előállítani. Ezt a gondolatmenetet követi az Erste Social Banking 2016 óta zajló társadalmi vállalkozásfejlesztő programja, a SEEDS, amely az elmúlt években összesen 67 olyan kezdeményezést segített egyről a kettőre lépni, amelyek a munkájukkal csökkentik az esélyegyenlőtlenséget és elősegítik a rászorulók életminőségének javítását.

A SEEDS (Social Enterprise Establishment and Development Support) program az Erste Bank Hungary, az Erste Stiftung (Erste Alapítvány), az IFUA Nonprofit Partner és a SIMPACT Nonprofit Kft. együttműködésében valósul meg. A program első fázisát az EU is társfinanszírozta.

5 fő kategóriára osztjuk a fenntarthatósági és felelősségvállalási tevékenységünket.

1. Felelős foglalkoztatás

 

 

2. Felelős üzletvitel

 

3. Etikus vállalatirányítás

 

4. Környezeti felelősségvállalás

Működésünk és üzletvitelünk során folyamatosan törekszünk arra, hogy megelőzzük, illetve minimalizáljuk a vállalat tevékenységeiből eredő káros környezeti hatásokat.

5. Közösségi szerepvállalás

Az Erste Bank kötelességének érzi, hogy aktív és pozitív szerepet vállaljon a minket körülvevő közösségek életében, különös tekintettel a nehéz sorsú emberekre, illetve az őket segítőkre.

Mit tesz ezért az Erste Bank?

Az Erste Bank számára rendkívül fontos - és ezért nagy energiákat is mozgósítunk - , hogy ezen a téren is példaértékű üzleti szereplőként létezhessen. Kollektív  önmeghatározásunk alapja a fenntarthatóság és a felelősségvállalás elveinek való megfelelés. Ebből következően az Ersténél nem egyetlen szakterület dolga és dicsősége a működés pozitív irányba való befolyásolása, hanem 3000 munkatársunk közös felelőssége és érdeme.
 

Mit értünk az alatt, amikor CSR-ról, fenntarthatóságról, vagy éppen Social Bankingről beszélünk?

Mindig azt a törekvést értjük, hogy a for-profit szektor képviselői a stratégiájuk és az alaptevékenységük szerves részeként vegyenek minél inkább figyelembe társadalmi és környezeti szempontokat, illetve hogy minden egyes szakterületük munkájában megjelenítsék ezt a szemléletet, annak érdekében, hogy a saját szervezetüket minél felelőssebbé, etikusabbá és fenntarthatóbbá tegyék.
 

Kedvezményes számla társadalmi célú szervezeteknek

Kedvezményes számlavezetési csomaggal segíti a társadalmilag hasznos vállalkozásokat, non profit szervezeteket, alapítványokat az Erste Bank. A pénzintézet Social Banking programjainak segítségével az elmúlt két évben szoros kapcsolatot épített ki a társadalmi vállalkozásokkal, feltérképezte igényeiket, így tudta kiszolgálásukat napi működése részéve tenni.

Social Banking Hitel

A Social Banking hitel értékajánlat unikumnak számít a hazai piacon. Az Európai Beruházási Alappal történt megállapodás alapján az Erste Banknak lehetősége van a társadalmi vállalkozások és civil szervezetek számára biztosítani az alacsonyabb hitelkamatot és kevésbé szigorú fedezeti követelményeket.