Erste Stiftung garancia

Social Banking ügyfelek részére

Social Banking ügyfelek részére adott finanszírozás, melyet kifejezetten EU-forrású pályázatok előfinanszírozására, speciális Erste Stiftung által nyújtott fedezet mellett nyújt a Bank és melyek visszafizetése valamilyen előre meghatározott, zárt, a hitelcéllal összefüggésben álló pénzáramból történik.1

Ki jogosult a hitelfelvételre?

Magyarországon jogerősen bejegyzett és működő társadalmi célú vállalkozások, amelyek tevékenységének fókuszában a magyarországi hátrányos helyzetű célcsoportok felkarolása, egészségügyi vagy Hátrányos Helyzetűek oktatása (HH-oktatás), fenntartható életterek és az ökológiai fenntarthatóság áll (Social Banking ügyfelek).

Mire nyújtható a hitel?

A hiteligényt benyújtó jogosult szervezet, az EU forrású pályázati szakaszok kifizetései közti likviditás fenntartásának előfinanszírozására.

Az alacsony és kiszámítható adósságszolgálat segíti a pandémiás helyzet alatt csökkentett társadalmi hatású tevékenységek felfutását vagy újraindítását, a pályázati szakaszok folyósítása közti, pályázathoz kapcsolódó likviditásának fenntartását.

Mivel Európai Uniós forrásból származó támogatás előfinanszírozása esetén a Bank által nyújtott EASI2 fedezet nem vonható be, ebben az esetben Erste Stiftung garancia vagy követelésen alapított zálogjog kerül bevonásra biztosítékként.

Milyen feltételek mellett nyújtható a hitel?

Hitelcéltól független egységes feltételek

Pontos hitelösszeg és futamidő megállapítása a vállalkozás kockázati minősítésének függvénye, az egyes konstrukcióknál megadott maximum értékektől eltérhet.

A hitelhez kapcsolódó további információért, valamint a hitelfelvétel részletes kondícióit illetően forduljon ügyfélmenedzseréhez vagy kérjen visszahívást:

1 Kérjük, a gördülékeny ügyintézés érdekében újonnan benyújtandó pályázata(i) kapcsán az ügylethez Erste Social Banking által vezetett számlaszámot adjon meg.

2 A foglalkoztatás és a szociális innováció európai programjának (EaSI) keretében az Európai Bizottság a mikrofinanszírozást és a szociális vállalkozások finanszírozását támogatja. A program célja a mikrofinanszírozáshoz, vagyis a 25 000 eurónál kisebb összegű hitelekhez való hozzáférés megkönnyítése elsősorban a kiszolgáltatott személyek és a mikrovállalkozások számára. A mikrofinanszírozás és a szociális vállalkozások támogatása elsősorban az EaSI Garancián keresztül valósul meg, amelynek segítségével a mikrohitel-szolgáltatók és a szociális vállalkozásokba befektetők számára elérhetővé válnak olyan vállalkozók is, akiknek egyébként kockázati megfontolások miatt nem nyújthattak volna finanszírozást. Az Európai Bizottság az EBA-t választotta az EaSI Garancia végrehajtására.

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül kötelező érvényű ajánlatnak, azaz az ERSTE Bank Hungary Zrt. (a Bank) részéről nem jelent kötelezettségvállalást szerződéskötésre, a Bank az ajánlati kötöttségét kizárja. Részletes feltételrendszert tartalmazó ajánlatot a Bank kizárólag hitelképesség vizsgálatát követően, az adósminősítés  alapján tud adni a Bank hitelbizottsága általi jóváhagyást követően. A termékismertetőben szereplő szolgáltatások nyújtása, a szerződések megkötése valamennyi esetben Bank egyedi döntése, bírálata alapján történik.

ERSTE BANK HUNGARY ZRT.