Adategyeztetés - Zárolás / Customer re-identification – Account blocking

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy az Erste Bank Hungary Zrt.-nek (a továbbiakban: bank) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (Pmt.) foglaltak alapján ismételt adategyeztetést kellett végeznie ügyfelei vonatkozásban 2019. október 31-ig.

Azon ügyfelek esetében, akikről a törvényben meghatározott határidőig nem álltak a bank rendelkezésére a vonatkozó jogszabálynak megfelelő dokumentumok, a bank 2019. október 31-ét követően a Pmt. 79. §-a alapján köteles megtagadni az ügyfél által kezdeményezett megbízások, tranzakciók teljesítését, továbbá zárolni a bank által vezetett számláit mindaddig, amíg a jogszabályban előírt kötelezettségét nem teljesíti.

A korlátozás magában foglalja a számlatulajdonos és a meghatalmazottak megbízásait (készpénzfelvétel, átutalás és bankkártyás fizetés), valamint a társkártya birtokos bankkártyás fizetési megbízásait.

Amennyiben a számláját a bank a fenti okok miatt zárolta, kérjük, adategyeztetés céljából szíveskedjen befáradni valamelyik bankfiókunkba (bankfiókjaink elérhetőségét és nyitvatartását megtalálja a honlapunkon).

A személyes adategyeztetést követően a bank a számlájáról a zárolást azonnal feloldja, bankkártyájáról pedig legkésőbb a személyes adategyeztetést követő munkanapon feloldja a blokkolást.

Dear Customer,

Please be informed, that in line with the Act LIII of 2017 on the Prevention and Combating of Money Laundering and Terrorist Financing (AML Act) Erste Bank Hungary Zrt. (hereinafter the bank) was obliged to re-identify its client until 31 October, 2019.

In case the clients do not meet their re-identification obligation by the given deadline, after 31 October, 2019 the bank must refuse their transaction orders and block their payment accounts managed by the bank based on Section 79 of the above mentioned Act until they meet the requirements.

Blocking has been extended to the transaction orders of the owner, the authorized persons (cash withdrawal, transfer, card transactions), as well as to the card transactions of the co-owner.

If your account has been blocked, please perform the customer re-identification in person in any of Erste Bank branches (Availability of our branches can be found on our website).

The bank will reactivate your account right after the re-identification, however your card can be reactivated on the next working day.