Kifizetőügynöki közzététel

Az ERSTE Bank Hungary Zrt. és a Semper Constantia Invest GmbH (cím: 1010 Bécs, Hessgasse 1., cégbejegyzés száma: FN 43489f) között 2017.02.06-án létrejött Kifizetőügynöki szerződés (Paying Agent Agreement) 2. pontja alapján tájékoztatjuk az alábbi alapok egy jegyre jutó aktuális értékéről.


A fenti alapokkal kapcsolatos részletes tudnivalók (kiemelt befektetői tájékoztatók, kibocsátási tájékoztatók, közzétételek, beszámolók):

A fentiekben hivatkozott, eredetileg Ausztriában forgalomba hozott befektetési alapokra (továbbiakban: Alapok) vonatkozó valamennyi információ, dokumentum az Alapok kibocsátójól, a Semper Constantia Invest GmbH-tól származik. A dokumentumokban foglalt bármely az Alapokra vonatkozó elemzésből, múltbéli hozamra vonatkozó információból nem vonható le következtetés jövőbeni hozamra vonatkozóan. Az Erste Bank Hungary Zrt. a kapott információkat és dokumentumokat változtatás nélkül teszi közzé, azok tartalmáért felelősséget nem vállal. Jelen tájékoztatás nem minősül befektetési ajánlásnak, befektetési vagy pénzügyi tanácsadásnak.
Az Erste Bank Hungary Zrt. az Alapok vonatkozásában kizárólag ún. fizető ügynöki funkciót tölt be, folyamatos forgalmazást nem folytat, az Alapokra vonatkozóan kifizetést csak kivételes, az adott mindenkori befektetési alap forgalomba hozatali dokumentációjában meghatározott esetben teljesít.