Az ERSTE BANK HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-041054) (a továbbiakban: „Erste Bank Hungary Zrt.”) leányvállalatával, az Erste Leasing Bérlet Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.; cégjegyzékszám: Cg.01-09-689805); (a továbbiakban: „Társaság”) kapcsolatban közzéteszi, hogy a Társaság kérelmére a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága végzést hozott a Társaság végelszámolásának megindításáról és a cégjegyzékbe történő bejegyzéséről.

A végelszámolás kezdő időpontja: 2015. január 1. napja

A végelszámolás megindításáról szóló végzés meghozatalának időpontja: 2015. január 12.


ERSTE BANK HUNGARY Zrt.