Tervezett karbantartás / Planned maintenance

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a magyarországi Erste Bank Csoport elektronikus rendszerein ezen a hétvégén tervezett és ütemezett rendszer-karbantartási munkálatokat végzünk.

A 2020. február 29. 10:00 óra és 2020. március 01. 8:00 óra közötti időszakban több szolgáltatásunk működése szünetel (Erste Lakossági NetBank, Erste MobilBank, Erste Vállalati NetBank, Electra, Erste Business MobilBank, Erste TeleBank, mobiltelefon egyenleg feltöltés, weboldal szolgáltatások).

A karbantartás a 2020. március 01. 22:00 óra és 2020. március 02. 00:00 óra közötti időszakban az Erste Lakossági NetBank, Erste Vállalati NetBank, Electra, Erste Business MobilBank szolgáltatások működése szünetel.

 

We hereby inform you that planned maintenance and development activities will be performed between this Saturday and Sunday on certain electronic systems of the Hungarian Erste Group, affecting the following dates and services: Between 10:00 a.m. on February 29, 2020 and 8 a.m. on March 01, 2020 the operation of Erste Retail NetBank, Erste Corporate NetBank, Electra, Erste MobilBank, Erste TeleBank, Erste Business MobilBank, website, MobilePay top up services will be suspended. Between 10 p.m. on March 01, 2020 and midnight of March 01, 2020 the operation of Erste Retail NetBank, Erste Corporate NetBank, Electra, Erste Business MobilBank will be suspended.


Köszönjük a türelmet! / Thank you for your patience

Kattintson a részletekért! / Please click here for details

Az Erste Bank Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26., cégjegyzékszám: Cg.01-10-041054) ezúton teszi közzé, hogy az Erste Group Bank AG (székhely: AT-1010 Bécs, Graben 21., Ausztria; nyilvántartási száma: FN 33209m) (”Részvényes”) mint a Bank Egyedüli Részvényese 2015. április 24-én az alábbi tartalmú írásbeli határozatokat hozta:

1/2015. április 24. számú határozat
A Részvényes – az igazgatóság előterjesztése, a felügyelőbizottság jelentése alapján és a könyvvizsgáló jelentésének ismeretében – jóváhagyta a Társaság 2014. évi auditált éves beszámolóját, amely szerint az eszközök és források egyező végösszege: az eszközök és források egyező végösszege: 1.938.208,- millió Ft; a mérleg szerinti veszteség: (92.353) millió Ft, a saját tőke: 183.250,- millió Ft, és úgy határozott, hogy a Társaság teljes mérleg szerinti veszteségével, 92.353 millióFt-tal a Bank eredménytartalékát csökkentsék és osztalék fizetésére ne kerüljön sor.
A Részvényes elfogadta továbbá az igazgatóság jelentését az ügyvezetésről, a Társaság 2014. évi üzleti tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről, valamint a 2015. évi üzletpolitikai célkitűzésekről.

2/2015. április 24. számú határozat
A Részvényes – az igazgatóság előterjesztése, a felügyelőbizottság jelentése alapján és a könyvvizsgáló jelentésének ismeretében – jóváhagyta a Társaság nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerinti 2014. évi konszolidált (összevont) éves beszámolóját, amely szerint az eszközök és források egyező végösszege: az eszközök és források egyező végösszege: 1.887.157,- millió Ft (konszolidált), az adózott eredmény: (101.383) millió Ft,a saját tőke: 177.122,- millió Ft, és úgy határozott, hogy a Bankcsoport konszolidált adózott veszteségével, 101.383millióFt-tal a Bankcsoport eredménytartalékát csökkentsék.

3/2015. április 24. számú határozat
A Részvényes megadta az igazgatóság tagjai számára a gazdasági társaságokra vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezésekben rögzített felmentvényt – a Társaság létesítő okiratában foglalt felhatalmazás alapján – 2014. január 1-jétől vagy azt követő mandátumuk kezdetétől 2014. december 31-éig, illetve mandátumuk megszűnéséig terjedő időszakra.

4/2015. április 24. számú határozat
A Részvényes úgy határozott, hogy megbízza a Társaság 2015. üzleti év éves beszámolójának és konszolidált éves beszámolójának a hatályos törvények és előírások szerinti könyvvizsgálatával az Ernst & Young Kft.-t (1132 Budapest, Váci út 20; kamarai nyilvántartási száma: 001165) és elfogadta díjazását. A könyvvizsgáló megbízatása megválasztása napjától a következő éves beszámoló elfogadásának napjáig terjed.

Az éves beszámolók a bank honlapján megtalálhatóak.


ERSTE BANK HUNGARY Zrt.