Az Erste Bank Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26., cégjegyzékszám: Cg.01-10-041054) ezúton teszi közzé, hogy az Erste Group Bank AG (székhely: AT-1010 Bécs, Graben 21, Ausztria; nyilvántartási száma: FN 33209m) (”Részvényes”) mint a Bank Egyedüli Részvényese 2015. július 6-án az alábbi tartalmú írásbeli határozatot hozta:

A Részvényes megbízta a Társaság 2016. üzleti év éves beszámolójának és konszolidált éves beszámolójának a hatályos törvények és előírások szerinti könyvvizsgálatával az Ernst & Young Kft.-t (1132 Budapest, Váci út 20; kamarai nyilvántartási száma: 001165). A könyvvizsgáló megbízatása a 2016. üzleti évet lezáró éves beszámoló elfogadásig, de legfeljebb 2017. május 31. napjáig terjed.

 A személyében felelős könyvvizsgáló Szabó Gergely (lakcíme: 1202 Budapest, Mézes utca 35.  Magyarország; anyja neve: Kiss Zsuzsanna; MKVK regisztrációs száma: 005676) lesz.

A részvényes megállapította a 2016. évi könyvvizsgálói tevékenység ellátásáért a könyvvizsgáló díjazását.


ERSTE BANK HUNGARY Zrt.