2015 24 AUG.
Az EBH Zrt. 2015. I. félévi konszolidált jelentése

Az EBH Zrt. 2015. I. félévi konszolidált jelentése nem auditált féléves adatok alapján, az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint