Az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-041054), leányvállalatával az ERSTE Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kapcsolatban (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-047080) (”Társaság”) közzéteszi, hogy mint a Társaság egyedüli tagja 2015. szeptember 8-án a Társaság alaptőkéjének emeléséről döntött.

A tőkeemelés keretében kibocsátásra kerül 50 db (azaz ötven darab), 100.000 Ft (azaz százezer forint) névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvény, amelyek részvényenkénti kibocsátási értéke 34.000.000,- Ft (azaz harmincnégy-millió forint). A részvények teljes kibocsátási ellenértékének megfizetésére legkésőbb 2015. szeptember 11-ig sor kerül.


ERSTE BANK HUNGARY Zrt.