Az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. közleménye a 2015. szeptember 25-i részvényesi határozatairól

Az Erste Bank Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg.: 01-10-041054; székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) ezúton közzéteszi, hogy a Társaság Egyedüli Részvényese 2015. szeptember 25-én az alábbi határozatokat hozta:

1/2015.09.25 számú határozat:
Az Egyedüli Részvényes megválasztotta Ivan VONDRA urat a Társaság igazgatóságának tagjává (mandátum: MNB jóváhagyás napja–2018.09.30.), aki az igazgatóság határozata szerint az EBH  ügyvezetője/ Pénzügyi vezérigazgató-helyettese lesz. Ivan VONDRA úr megválasztásának feltétele, hogy azt a Magyar Nemzeti Bank jóváhagyja.

2/2015.09.25 számú határozat:
Az Egyedüli Részvényes megválasztotta FOLTÁNYI Tamás urat a Társaság igazgatóságának tagjává (mandátum: 15.01.2016–14.01.2019.), aki az igazgatóság határozata szerint EBH ügyvezetője/ IT és Operációs vezérigazgató-helyettese lesz. FOLTÁNYI Tamás úr megválasztásának feltétele, hogy azt a Magyar Nemzeti Bank jóváhagyja.

3/2015.09.25 számú határozat:
Az Egyedüli Részvényes meghosszabbította JELASITY Radován úr mandátumát a Társaság belső igazgatósági tagjaként, az Igazgatóság elnökeként 2019.05.31-ig. JELASITY Radován úr igazgatóság elnöki mandátuma meghosszabbításának feltétele, hogy azt a Magyar Nemzeti Bank jóváhagyja.

4-5/2015.09.25 számú határozat:
Az Egyedüli Részvényes megállapította Friedrich Rödler úr, a felügyelőbizottság tagja és dr. Rudnay János, az igazgatóság külső tagja tiszteletdíját a 2015. üzleti évre vonatkozóan. Az Egyedüli Részvényes a felügyelőbizottság és az igazgatóság többi tagja részére tiszteletdíjat továbbra sem állapított meg.


ERSTE BANK HUNGARY Zrt.