Az Erste Bank Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg.: 01-10-041054; székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., a továbbiakban: „Társaság”) – a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdés d) pontjában előírtaknak megfelelve – ezúton közzéteszi, hogy 2015. december 15-i részvényesi határozataiban foglaltak szerint:

  1. a Társaság Egyedüli Részvényese visszahívta Zsiga Krisztinát felügyelőbizottsági tisztségéből.
  2. a Társaság Egyedüli Részvényese megválasztotta Zsiga Krisztinát a Társaság külső igazgatóságának tagjává (mandátum: a Magyar Nemzeti Bank megválasztást engedélyező határozatának napjától 2019.05.31-ig)
  3. a Társaság Egyedüli Részvényese megválasztotta Maximilian Clary Und Aldringen urat a Társaság felügyelőbizottsága tagjává (mandátum: a Magyar Nemzeti Bank megválasztást engedélyező határozatának napjától 2019.05.31-ig)

Zsiga Krisztina külső igazgatósági taggá és Maximilian Clary Und Aldringen felügyelőbizottsági taggá megválasztásának feltétele, hogy a Magyar Nemzeti Bank azt a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján jóváhagyja.


ERSTE BANK HUNGARY Zrt.