Közzététel az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. vezető állású személyeinek tisztségében történt változásokról

Az Erste Bank Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg.: 01-10-041054; székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., a továbbiakban: „Társaság”) – a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdés d) pontjában előírtaknak megfelelve – ezúton közzéteszi, hogy az Erste Group Bank AG (székhely: 1100 Bécs, Am Belvedere 1., Ausztria; nyilvántartási száma: FN 33209m), mint a Bank Egyedüli Részvényese 2016. április 22-én az alábbi tartalmú írásbeli határozatokat hozta:

1/2016. április 22. számú határozat
A Társaság Egyedüli Részvényese újraválasztotta Harmati Lászlót a Társaság igazgatóságának belső tagjává/ügyvezetővé (mandátum: a Magyar Nemzeti Bank újraválasztást engedélyező határozatának napjától 2021.05.31-ig).

2/2016. április 22. számú határozat
A Társaság Egyedüli Részvényese újraválasztotta dr. Rudnay Jánost a Társaság igazgatóságának külső tagjává (mandátum: a Magyar Nemzeti Bank újraválasztást engedélyező határozatának napjától 2021.05.31-ig).

3/2016. április 22. számú határozat

A Társaság Egyedüli Részvényese újraválasztotta Frederik Silzer-t a Társaság igazgatóságának külső tagjává (mandátum: a Magyar Nemzeti Bank újraválasztást engedélyező határozatának napjától 2021.05.31-ig).

4/2016. április 22. számú határozat
A Társaság Egyedüli Részvényese újraválasztotta Manfred Wimmer-t a Társaság felügyelőbizottságának tagjává (mandátum: a Magyar Nemzeti Bank újraválasztást engedélyező határozatának napjától 2021.05.31-ig).

5/2016. április 22. számú határozat
A Társaság Egyedüli Részvényese újraválasztotta Gernot Mittendorfer-t a Társaság felügyelőbizottságának tagjává (mandátum: a Magyar Nemzeti Bank újraválasztást engedélyező határozatának napjától 2021.05.31-ig).

6/2016. április 22. számú határozat
A Társaság Egyedüli Részvényese újraválasztotta Friedrich Roedler-t a Társaság felügyelőbizottságának tagjává (mandátum: a Magyar Nemzeti Bank újraválasztást engedélyező határozatának napjától 2021.05.31-ig).

7/2016. április 22. számú határozat
A Társaság Egyedüli Részvényese újraválasztotta Nagy Magdolnát a Társaság felügyelőbizottságának tagjává (mandátum: a Magyar Nemzeti Bank újraválasztást engedélyező határozatának napjától 2021.05.31-ig).

8/2016. április 22. számú határozat
A Társaság Egyedüli Részvényese újraválasztotta Balogh Mártát a Társaság felügyelőbizottságának tagjává (mandátum: 2016.04.22-től 2021.05.31-ig).

Harmati László az igazgatóság belső tagjává, dr. Rudnay János és Frederik Silzer az igazgatóság külső tagjává, Manfred Wimmer, Gernot Mittendorfer, Friedrich Roedler, valamint Nagy Magdolna felügyelőbizottsági taggá történő újraválasztásának feltétele, hogy a Magyar Nemzeti Bank azt a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján jóváhagyja. Balogh Márta felügyelőbizottsági taggá történő újraválasztását a Magyar Nemzeti Bank 2016. április 11-én jóváhagyta.

Budapest, 2016. április 25.ERSTE BANK HUNGARY Zrt.