Az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-041054), leányvállalatával, az ERSTE Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kapcsolatban (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-047080)(”Társaság”) közzéteszi, hogy mint a Társaság egyedüli részvényese 2016. május 26-án a Társaság alaptőkéjének emeléséről döntött.

A tőkeemelés keretében kibocsátásra kerül 50 db (azaz ötven darab), 100.000 Ft (azaz százezer forint) névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvény, amelyek részvényenkénti kibocsátási értéke 20.000.000,- Ft (azaz húszmillió forint). A részvények teljes ellenértékének megfizetésére legkésőbb 2016. május 30-ig sor kerül.

2016. május 27.