Az Erste Bank Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26., cégjegyzékszám: Cg.01-10-041054) ezúton teszi közzé, hogy az Erste Group Bank AG (székhely: 1100 Bécs, Am Belvedere 1., Ausztria; nyilvántartási száma: FN 33209m) (”Részvényes”)  mint a Bank Egyedüli Részvényese 2016. június 17-én az alábbi tartalmú írásbeli határozatot hozta:

1/2016. június 17. számú határozat

Az EBH Zrt. részvényese felhatalmazza  a Társaságot, hogy az EBRD Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank "EBRD" és a Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. EBH-ban tervezett részvételével kapcsolatos tárgyalások és a vonatkozó megállapodások aláírása során eljárjon és az Erste Bank Hungary Zrt. részéről aláírandó tranzakciós szerződéseket szerződő félként aláírja, melynek során a Társaság nevében Jelasity Radován elnök-vezérigazgató jár el.

ERSTE BANK HUNGARY Zrt.