Tervezett karbantartás / Planned maintenance

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a magyarországi Erste Bank Csoport elektronikus rendszerein 2020. február 22. 19:00 óra és 2020. február 23. 6:00 óra közötti időszakban tervezett és ütemezett rendszer-karbantartási munkálatokat végzünk, amely digitális szolgáltatásaink működését befolyásolhatja.

 

We hereby inform you that planned maintenance and development activities will be performed between this Saturday and Sunday on certain electronic systems of the Hungarian Erste Group, affecting the following dates and services: Between 7:00 p.m. on February 22, 2020 and 6 a.m. on February 23, 2020 the operation of digital services will be suspended.


Köszönjük a türelmet! / Thank you for your patience

Az Erste Bank Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság rendkívüli tájékoztatása alaptőke-emelésről

Az Erste Bank Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26., cégjegyzékszám: Cg.01-10-041054, továbbiakban: Társaság) a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. sz. melléklet 1.7 pontjára, valamint a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (továbbiakban: Bszt.) 123. § (1) bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezésrehivatkozva ezúton közzéteszi, hogy a Társaság Egyedüli Részvényese 2016. július 1-jén hozott határozatával a Társaság alaptőkéjét zártkörben, új részvények kibocsátásával történő alaptőke-emelés keretében 44.000.000.000 Ft-tal, azaz negyvennégymilliárd forinttal, a jelenlegi 102.000.000.000 Ft-ról (százkétmilliárd forintról) 146.000.000.000 Ft-ra (száznegyvenhatmilliárd forintra) emelte fel.
Kibocsátásra kerül 44.000.000.000 darab, azaz negyvennégymilliárd darab, az Alapszabályban meghatározott jogokkal rendelkező, 1 Ft névértékű, névreszóló dematerializált törzsrészvény.

A kibocsátásra kerülő részvények jellemzői:
- részvény fajtája: névreszóló törzsrészvény
- részvény kibocsátása: dematerializált módon
- részvény osztálya: az alapításkor kibocsátott részvényekkel egyező
- részvények száma: 44.000.000.000 db
- részvény sorozata: az alapításkor kibocsátott részvényekkel egyező
- részvény névértéke: 1 Ft/db, össznévértéke: 44.000.000.000 Ft
- részvény kibocsátási értéke: 1,7727 Ft/db, össz kibocsátási értéke: 77.998.800.000 Ft.
Az alaptőke-emelés kizárólag pénzbeli hozzájárulás szolgáltatása útján történik.

A részvények teljes ellenértéke (kibocsátási értéke) a Társaság számlájára 2016. július 1-én befizetésre került.

A tőkeemelésre tekintettel a Társaság Alapszabályának az alaptőkére vonatkozó része megfelelően módosításra került, és az Egyedüli Részvényes elfogadta a Társaság fenti változással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát 2016. július 1-jei hatállyal.

Budapest, 2016. július 1.