Az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: 01-10-041054, továbbiakban: Bank) - hivatkozással a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (továbbiakban: Bszt.) 123. § (1) bekezdésének f) pontjában foglalt rendelkezésre - közzéteszi, hogy a Bank három kisebb fiók működésének összevonásáról döntött.

Az EBH Zrt. Dorogi Fiókja (2510 Dorog, Bécsi út 76.), Fehérvári út 28. Fiókja (1117 Budapest, Fehérvári út 28.), és a Nagyvárad téri Fiókja (1091 Budapest Üllői út 121.) 2016. július 29-én 15:00 órakor megszünteti tevékenységét. Az ügyfelek kiszolgálását 2016. augusztus 1-jétől a környező fiókok veszik át.

Budapest, 2016. július 1.