Hirdetmény az ERSTE Bank Hungary Zrt. 2015-2016. évi 100.000.000.000 forint keretösszegű kibocsátási programjára vonatkozó Alaptájékoztató 2. számú kiegészítéséről

A Magyar Nemzeti Bank az Erste Bank Hungary Zrt. 2015-2016. évi 100.000.000.000 forint, azaz egyszázmilliárd forint keretösszegű kibocsátási programjához készült 2015. november 3-i dátumú alaptájékoztatók és azok hirdetményének közzétételét a 2015. november 13-án kelt H-KE-III-971/2015. számú határozatával engedélyezte.

Az Erste Bank Hungary Zrt. kérelmére a Magyar Nemzeti Bank 2016. június 30-án kelt H-KE-III-548/2016. számú határozatával engedélyezte az alaptájékoztatók 2016. június 20-án kelt 2. számú kiegészítésének közzétételét. Az ERSTE Bank Hungary Zrt. a kibocsátási program alapján kötvényeket bocsát ki nyilvános forgalomba hozatal útján.

Az ERSTE Bank Hungary Zrt. dönthet a kibocsátásra kerülő Kötvények szabályozott piacra történő bevezetéséről, melyet a Végleges Feltételekben rögzít. A kibocsátási program alapján megvalósuló egyedi forgalomba hozatalra vonatkozó adatokat az egyes részkibocsátásokhoz készített hirdetmény és végleges feltételek tartalmazzák.

A kibocsátási program alaptájékoztatói, valamint annak kiegészítései az ERSTE Bank Hungary Zrt. honlapján (www.erstebank.hu) megtekinthetők és letölthetők. A befektetők nyomtatott példányt az ERSTE Bank Hungary Zrt. székhelyén (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) igényelhetnek.

Budapest, 2016. július 4.
Erste Bank Hungary Zrt.

ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2015 – 2016. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL