Az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: 01-10-041054, továbbiakban: Bank) - hivatkozással a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (továbbiakban: Bszt.) 123. § (1) bekezdésének f) és h) pontjában foglalt rendelkezésre - ezennel közzéteszi, hogy a Bank

Pécs, Rákóczi úti Fiókja (7620 Pécs, Rákóczi út 62-64.) 2016. augusztus 19-én (pénteken) 16:00 órakor felújítási munkálatok megkezdése miatt ideiglenes helyszínen működik tovább. A felújítás várható befejezése 2016. október 30.

2016. augusztus 22-től a felújítás ideje alatt, azideiglenes fiók elérhetősége:7620 Pécs, Rákóczi út 60. 1. emelet.

A pénzkiadó automata (ATM) a felújítás ideje alatt az ideiglenes helyszínen üzemel (7620 Pécs, Rákóczi út 60. földszint).

A fentieken túl teljes körű pénzügyi szolgáltatással bármely bankfiókunkban állunk ügyfeleink rendelkezésére.

Teljes fiókhálózatunk listája a www.erstebank.hu oldalon, az Erste Bank hálózata menüpontban tekinthető meg.

ERSTE BANK HUNGARY ZRT.