Az Erste Bank Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26., ”ERSTEBank”) ezúton teszi közzé, hogy 2016. augusztus 11-én tartott közgyűlése egyhangú határozattal döntött Alapszabályának módosításáról (határozatszám: 24/2016), a korábbi alapszabály egyidejű hatályon kívül helyezésével. A módosításra a Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt.-nek (1027 Budapest, Kapás utca 6-12., II. emelet, Magyarország, ”Corvinus”) (a Magyar Állam részéről) és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Banknak (One Exchange Square, London EC2A 2JN, Egyesült Királyság, az ”EBRD”) az ERSTE Bankban történő, 15-15 százalékos részesedése megszerzésével összefüggésben került sor.

Az ERSTE Bank új tulajdonosi szerkezete 2016. augusztus 11-étől az alábbiak szerint alakul:

Tulajdonos Részvények száma Tulajdoni hányad
Erste Group Bank AG 102 200 000 000 70%
Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. 21 900 000 000 15%
Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank 21 900 000 000 15%
Összesen 146 000 000 000 100%

Tekintettel arra, hogy a Corvinus és az EBRD (a részvényszerzéssel összefüggésben 2016. június 20-án megkötött részvényesi megállapodások alapján) jogosulttá váltak 1-1 tagot az ERSTE Bank Igazgatóságába és 1-1 tagot a Felügyelő Bizottságába delegálni; 2016. augusztus 10-én az Erste Group Bank AG (székhely: 1100 Bécs, Am Belvedere 1., Ausztria; nyilvántartási száma: FN 33209m) – még az ERSTE Bank. egyedüli részvényeseként – az alábbi tartalmú tulajdonosi határozatokat hozta (határozatszámok: 20-23/2016.):

  • A Corvinus jelölése alapján megválasztotta Marczinkó Zoltán Istvánt az ERSTE Bank Igazgatóságának külső tagjává, dr. Zsolnai Alízt az ERSTE Bank Felügyelő Bizottságának tagjává (a tisztségviselők megválasztását a Magyar Nemzeti Bank 2016. július 28-án kelt H-EN-I-688/2016. sz. engedélyével jóváhagyta).
  • A Ptk.-nak a munkavállalói képviseletre vonatkozó 3:124.§ (1) bekezdése alapján továbbá megválasztotta dr. Kósa Annát a felügyelőbizottság tagjává munkavállalói küldöttként (megválasztását a Magyar Nemzeti Bank 2016. augusztus 5-én kelt H-EN-I-712/2016. sz. engedélyével jóváhagyta).
  • Az új testületi tagok megbízatása 2016. augusztus 11-től hatályos és öt éves időtartamra szól, díjazásukra az ERSTE Bank meglévő szabályai vonatkoznak.

Az EBRD delegáltjainak jelölése és megválasztásának felügyeleti engedélyezése folyamatban van, ezzel összefüggésben részvényesi határozat nem született.

ERSTE BANK HUNGARY Zrt.