Az Erste Bank Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: EBH) (Cg.: 01-10-041054; székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., a továbbiakban: „Társaság”) – a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdés d) pontjában előírtaknak megfelelve – ezúton közzéteszi, hogy az EBH Közgyűlése 2016. szeptember 14-én az alábbi tartalmú írásbeli határozatot (28-30/2016. sz. határozat) hozta:


A Közgyűlés megválasztotta Michael Neumayr urat az EBH igazgatóságának külső tagjává.


Michael Neumayr úr megbízatása 2016. szeptember 14. napjától 2021. augusztus 11. napjáig tart. Díjazására az igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok díjazására vonatkozó, mindenkori hatályos részvényesi határozat az irányadó.

Michael Neumayr úr az igazgatóság külső tagjává választását a Magyar Nemzeti Bank a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján jóváhagyta (felügyeleti engedély száma: H-EN-I-757/2016.)

Budapest, 2016. szeptember 15.