Az Erste Bank Hungary Zrt. 2016. november 28-i fiókhálózati közzététele az alábbiak szerinti közzétételre módosul:

Hivatkozással a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (továbbiakban: Bszt.) 123. § (1) bekezdésének h) pontjában foglalt rendelkezésre, az Erste Bank Hungary Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: 01-10-041054) ezennel közzéteszi, hogy bankfiókjai téli nyitva tartása a munkaszüneti napokra és a munkaszüneti napok körüli munkarendre tekintettel a következők szerint alakul:

Dátum Naptári Nap Munkarend
2016. december 24. Szombat Szombati munkarend1,2
2016. december 26. Hétfő Munkaszüneti nap
2016. december 31. Szombat Pihenőnap

1: Kizárólag a szombati napokon nyitva tartó fiókok esetén értendő.
2: A szombati munkarend szerint történik a bankfiók nyitása, de 12:00 órakor minden bankfiók bezár.