Tájékoztató az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. tulajdonosi struktúrájáról és szavazati hányadról

A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 123.§ (4) bekezdés b) pontja szerinti dátummal az Erste Bank Hungary Zrt. közzéteszi a 2016. december 31-én érvényes tulajdonosi struktúrát, illetve a tulajdoni és szavazati hányadot a Bszt. 123.§ (1) bekezdés b) pontja értelmében. Az Erste Bank Hungary Zrt. tulajdonosainak szavazati aránya megegyezik a tulajdoni hányaddal.

Tulajdonos Tulajdoni hányad
Erste Group Bank AG 70%
Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. 15%
Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank 15%
Összesen: 100%

Erste Bank Hungary Zrt.