Az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: 01-10-041054, továbbiakban: Bank), hivatkozással a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (továbbiakban: Bszt.) 123. § (1) bekezdésének h) pontjában foglalt rendelkezésre, ezennel közzéteszi, hogy

A Bank 2017. február 6. napján a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 286. § (1) bekezdés c) pontja szerinti könyvelésre és a pénztári szolgálatra vonatkozó könyvelési és pénztári szünnapot (bankszünnapot) tart, amely napon a Bank valamennyi fiókja és megyei vállalati irodánk zárva tart.

Az Erste Bank szolgáltatásai ezen a napon, illetve a bankszünnapot megelőző hétvégén, 2017. február 4-én és 5–én, szombaton és vasárnap nem lesznek elérhetőek sem személyes, sem elektronikus csatornákon. Pénzügyi megbízások legkésőbb 2017. február 3-án, 20.00 óráig, ezt követően újra 2017. február 7-én, 8.00 órától adhatók. A bankkártya-használatot és telefonos letiltást a fentiek nem érintik.

A fentiek értelmében bankfiókjaink nyitvatartási rendje az alábbiak szerint alakul:

Dátum Naptári nap Munkarend
2017. február 4. Szombat Rendszerfejlesztés miatt zárva
2017. február 6. Hétfő Bankszünnap miatt zárva

2017. január 16.

Erste Bank Hungary Zrt.