MFBEU1803/1 Kötvény első sorozatrészletének nyilvános forgalomba hozatalához készített ismertető és nyilvános ajánlattétel