MFBEU1803/1 Kötvény második sorozatrészletének nyilvános forgalomba hozatalához készített ismertető és nyilvános ajánlattétel