Az Erste Bank Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg.: 01-10-041054; székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., a továbbiakban: „EBH”) – a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdés d) pontjában előírtaknak megfelelve – ezúton közzéteszi, hogy az EBH Közgyűlése 2017. február 28-án az alábbi tartalmú írásbeli határozatot (2/2017.02.28.sz. határozat) hozta: 

A Közgyűlés megválasztotta Lucyna Stanczak-Wuczynska-t az EBH felügyelőbizottságának tagjává.

Lucyna Stanczak-Wuczynska megbízatása 2017. február 28. napjától 2021. augusztus 11. napjáig tart. Díjazására az igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok díjazására vonatkozó, mindenkori hatályos közgyűlési határozat az irányadó.

Lucyna Stanczak-Wuczynska felügyelőbizottsági taggá választását a Magyar Nemzeti Bank a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján jóváhagyta (felügyeleti engedély száma: H-EN-I-2/2017.).

Budapest, 2017. március  01.

ERSTE BANK HUNGARY Zrt.