Tervezett karbantartás / Planned maintenance

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a magyarországi Erste Bank Csoport elektronikus rendszerein ezen a hétvégén tervezett és ütemezett rendszer-karbantartási munkálatokat végzünk.

A 2020. február 29. 10:00 óra és 2020. március 01. 8:00 óra közötti időszakban több szolgáltatásunk működése szünetel (Erste Lakossági NetBank, Erste MobilBank, Erste Vállalati NetBank, Electra, Erste Business MobilBank, Erste TeleBank, mobiltelefon egyenleg feltöltés, weboldal szolgáltatások).

A karbantartás a 2020. március 01. 22:00 óra és 2020. március 02. 00:00 óra közötti időszakban az Erste Lakossági NetBank, Erste Vállalati NetBank, Electra, Erste Business MobilBank szolgáltatások működése szünetel.

 

We hereby inform you that planned maintenance and development activities will be performed between this Saturday and Sunday on certain electronic systems of the Hungarian Erste Group, affecting the following dates and services: Between 10:00 a.m. on February 29, 2020 and 8 a.m. on March 01, 2020 the operation of Erste Retail NetBank, Erste Corporate NetBank, Electra, Erste MobilBank, Erste TeleBank, Erste Business MobilBank, website, MobilePay top up services will be suspended. Between 10 p.m. on March 01, 2020 and midnight of March 01, 2020 the operation of Erste Retail NetBank, Erste Corporate NetBank, Electra, Erste Business MobilBank will be suspended.


Köszönjük a türelmet! / Thank you for your patience

Kattintson a részletekért! / Please click here for details

Az Erste Bank Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg.: 01-10-041054; székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., a továbbiakban: „Társaság”) – a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdés g) pontjában előírtaknak megfelelve – ezúton közzéteszi, hogy a Társaság Igazgatósága 2017. április 25. napja 14:30 órai kezdettel összehívja a Társaság évi rendes Közgyűlését, melynek helyszíne a Társaság székhelye (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.)

Az Igazgatóság a közgyűlést az alábbi napirenddel hívja össze:

1.     A Társaság 2016. üzleti évre vonatkozó éves beszámolóinak (a magyar számviteli törvény szerint elkészített éves beszámolónak, illetve az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) szerint elkészített konszolidált (összevont) éves beszámolónak), az Igazgatóság tárgyévi eredmény felhasználására vonatkozó javaslatának, valamint a Társaság üzleti jelentésének elfogadása, a felelős társaságirányítási jelentést is tartalmazó mellékletekkel együtt, az Auditbizottság, a Felügyelőbizottság és az Állandó Könyvvizsgáló jelentéseinek ismeretében.

2.     Döntés az Igazgatóság tagjai részére – a Társaság Alapszabálya 12.8 (g) pontja alapján – adható, a 2016. évi üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységük megfelelőségét megállapító felmentvény megadásáról.

3.     Az állandó könyvvizsgáló 2017. üzleti évre történő megválasztása és a vele megkötendő szerződés lényeges elemeinek, díjazásának meghatározása.

4.      A Felügyelőbizottság és az Igazgatóság tagjai díjazásának megállapítása.


Erste Bank Hungary Zrt.