Az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: 01-10-041054, továbbiakban: Bank), hivatkozással a 648/2012/EU rendelet (EMIR) 11. cikk (11) bekezdésére, ezennel közzéteszi, hogy 

az EMIR 11. cikk (5) bekezdésében foglalt lehetőséggel élve az Erste Befektetési Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: 01-10-041373, továbbiakban: Bef. Zrt.) és a Bank között az EMIR hatálya alá tartozó derivatív ügyletek megkötése során határozatlan időre nem alkalmazza az EMIR 11. cikk (3) bekezdése szerinti, biztosítékeszközök cseréjére vonatkozó követelményt.

A Bank részéről a Bef. Zrt. vonatkozásában alkalmazott mentesség nem érinti a Bank ügyfeleit és az ügyfelek Bankkal hatályos jogviszonyát.


Budapest, 2017. április 26.

ERSTE BANK HUNGARY ZRT.