2017 14 DEC.
Közzététel az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. vezető állású személyeit illetően történt változásokról

Közzététel az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. vezető állású személyeit illetően történt változásokról

Az Erste Bank Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: EBH) (Cg.: 01-10-041054; székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., a továbbiakban: „Társaság”) – a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdés d) és g) pontjában előírtaknak megfelelve – ezúton közzéteszi, hogy az EBH Közgyűlése 2017. december 6-án az alábbi tartalmú írásbeli határozatokat (13-14/2017. sz. határozat) hozta:

Az EBH Közgyűlése 2017. december 6. napján megválasztotta Alexandra Habeler-Drabek-et az EBH igazgatóságának külső tagjává, 2017. december 6-i hatállyal.

Alexandra Habeler-Drabek megbízatása 2017. december 6. napjától 2020. december 5. napjáig tart. Díjazására az igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok díjazására vonatkozó, mindenkori hatályos részvényesi határozat az irányadó.

Alexandra Habeler-Drabek megválasztását a Magyar Nemzeti Bank a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján jóváhagyta (felügyeleti engedély száma: H-EN-I-885/2017.).

Budapest, 2017. december 14.

ERSTE BANK HUNGARY Zrt.