Az Erste Bank Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-041054; továbbiakban: Egyedüli Részvényes) a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. sz. melléklet 1.7 pontjára hivatkozva ezúton közzéteszi, hogy mint az Erste Lakáslízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-046409; a továbbiakban: Társaság) egyedüli részvényese, a Társaság tőkeszerkezetének átalakítása érdekében az 5/2018.03.14. számú Egyedüli Részvényesi határozatával döntött a Társaság jegyzett tőkéjének – alaptőkén felüli vagyon terhére történő – felemeléséről, az alábbiak szerint:

5/2018.03.14. számú Egyedüli Részvényesi határozat

 A Társaság Egyedüli Részvényese az Igazgatóság előterjesztése alapján és a Felügyelőbizottság előzetes véleményére tekintettel dönt a Társaság alaptőkéjének 52.003.600,- Ft-tal (ötvenkettőmillió-háromezer-hatszáz forinttal) történő felemeléséről, amelynek következtében a Társaság alaptőkéje a jelenlegi 53.000.000,- Ft-ról (ötvenhárommillió forintról) 105.003.600,- Ft-ra (egyszázötmillió-háromezer-hatszáz forintra) nő.

Az alaptőke-emelést a Társaság az alaptőkén felüli vagyon terhére valósítja meg, a dematerializált részvények kicserélésével, amely a Társaság 10.600 db (azaz Tízezer hatszáz darab) 5.000,- Ft (azaz Ötezer Forint) névértékű dematerializált törzsrészvényének törlésével és új, 10.600 db (azaz Tízezer-hatszáz darab), egyenként 9.906,- Ft (azaz Kilencezer-kilencszázhat Forint) névértékű, dematerializált névre szóló törzsrészvény keletkeztetésével valósul meg. 

Az Igazgatóság az alaptőke-emelés bejegyzését követő 15 napon belül értesíti a központi értéktárat és a részvényes értékpapírszámla-vezetőjét az alaptőke-emelés következtében a részvényes részvénytulajdonában beállt változásról.