Az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-041054), leányvállalatával az ERSTE Jelzálogbank Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kapcsolatban (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-048682) (”Társaság”) közzéteszi, hogy mint a Társaság egyedüli tagja 2018. október 11-én a Társaság mérlegfőösszegének dinamikus növekedésére tekintettel a Társaság alaptőkéjének emeléséről döntött. A tőkeemelés keretében kibocsátásra kerül 5000 db (azaz ötezer darab), 1.000 Ft (azaz egyezer forint) névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvény, amelyek részvényenkénti kibocsátási értéke 800.000,- Ft (azaz nyolcszáz-ezer forint). A részvények teljes ellenértékének megfizetésére legkésőbb 2018. október 12-ig sor kerül.

2018. október 11.

ERSTE BANK HUNGARY Zrt.