Az Erste Bank Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg.: 01-10-041054; székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., a továbbiakban: „Társaság”) – a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdés g) pontjában és az egyéb jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelelve –ezúton közzéteszi, hogy a Társaság Közgyűlése 2021. december 14-én az alábbitartalmú írásbeli határozatot (28/2021. sz. határozat) hozta:

28/2021. számú határozat

A Társaság Közgyűlése döntött mindösszesen 20 milliárd Ft osztalék kifizetéséről a Részvényesek számára 2021. december 15. napján, a 2019. és 2020. évi, korábban eredménytartalékba helyezett nettó eredmény terhére.

Budapest, 2021. december 16.

ERSTE BANK HUNGARY Zrt.