Az Erste Bank Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: EBH) (Cg.: 01-10-041054; székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., a továbbiakban: „Társaság”) – a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdés d) és g) pontjában és az egyéb jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelelve – ezúton közzéteszi, hogy az EBH Közgyűlése 2021. december 14-én az alábbi tartalmú írásbeli határozatot (27/2021. sz. határozat) hozta:

A Társaság Közgyűlése 2021. december 14. napján újraválasztotta Foltányi Tamást a Társaság Igazgatóságának informatikai és operációs területért felelős belső tagjává, valamint egyetértett ügyvezetővé történő újra kinevezésével, 2022. január 1-i hatállyal.

Budapest, 2021. december 16.

ERSTE BANK HUNGARY Zrt.