2005. jan. 7. Az EBH tájékoztatása tulajdonosairól

 

A 2001. évi CXX. törvény 395.§(1) b) pontja értelmében az ERSTE BANK HUNGARY NYRT. közzéteszi 2004.évre vonatkozóan részvényeseit, illetve tulajdoni- és szavazati hányadukat. Az ERSTE BANK HUNGARY NYRT. részvényeinek névértéke 1 Ft, részvényeseinek szavazati aránya nem tér el a tulajdoni hányaduktól, így:

 

Részvényes   Részvény-   darabszám   Tulajdoni   hányad
Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG  39 377 607 125 db  99,9189 %
Intézményi befektetők              29 199 973 db    0,0743 %
Magánszemély befektetők                  2 734 873 db    0,0068 %

A táblázat a 2004. december 31-i állapotot tükrözi.

ERSTE BANK HUNGARY NYRT.