Rendkívüli Tájékoztatás 


Az ERSTE BANK HUNGARY NYRT. (továbbiakban a „Társaság”) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54.§ (1) bekezdése, valamint 6. sz. mellékletének 16. pontjában előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve tájékoztatja részvényeseit, hogy a Felügyelő Bizottság Helmuth Hintringer urat 2005. január 1-i hatállyal ügyvezetővé nevezte ki, és igazgatósági tagi mandátumát ugyanezen naptól fogva belső igazgatósági tagként meghosszabbította. Helmuth Hintringer úr nem rendelkezik a Társaság által kibocsátott értékpapírral.


ERSTE BANK HUNGARY NYRT.