Az ERSTE BANK HUNGARY RT. 2005. április 29-i éves rendes közgyűlése (helyszín: Grand Hotel Hungaria, 1074 Budapest, Rákóczi út 90.) elé az Igazgatóság beterjeszti a 2004. évi számviteli törvény szerinti beszámolót, valamint az összevont (konszolidált) beszámolót, amelynek lényeges adatait az 1997.évi CXLIV.törvény 228.§ (3) bekezdés alapján közzéteszi. A nem auditált beszámolók, valamint az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság jelentésének lényeges adatai az alábbiak:

Az ERSTE BANK HUNGARY NYRT. 2004. évi mérlege és eredménykimutatása MFt-ban