A 2001. évi CXX. törvény 395. §(1) b) pontja értelmében az ERSTE BANK HUNGARY NYRT. közzéteszi 2005. évre vonatkozóan részvényeseit, illetve tulajdoni és szavazati hányadukat. Az Erste Bank részvényeseinek szavazati aránya nem tér el a tulajdoni hányaduktól, így:

A táblázat a 2005. december 31-i állapotot tükrözi.

Részvényes Részvény darabszám Tulajdoni hányad
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG 39 377 848 100    99,919%
Egyéb külföldi befektetők            26 010 462      0,067%
Belföldi intézményi befektetők                3 071 994      0,007%
Belföldi magánszemély befektetők                2 611 415      0,007%
Mindösszesen 39 409 541 971        100%

ERSTE BANK HUNGARY NYRT.